Logo hetkontakt.nl/klaroen

Aantal werkende 60-plussers meer dan verdubbeld

  •   36 keer gelezen

REGIO • In Groot-Rijnmond, waartoe de Alblasserwaard en de Drechtsteden behoren, steeg het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maanden: met 8,7% in Drechtsteden, 7,9% in Gorinchem en 7,9% in Rijnmond naar 25.413 WW-uitkeringen. Dit ligt dicht tegen het landelijk gemiddelde van 8,1%. Seizoenseffecten droegen bij aan deze stijging. De spanning op de arbeidsmarkt blijft echter hoog, mede door de vergrijzing van het personeelsbestand die zorgt voor een aanzienlijke vervangingsvraag.

Eind januari 2019 verstrekte UWV in totaal 25.413 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond. Dat waren er 1485 meer dan eind december 2019. Dat is een stijging van 8,2%, terwijl landelijk het aantal uitkeringen met 8,1% steeg. Een toename van het aantal WW-uitkeringen in januari is niet ongebruikelijk. In de winter vindt er in bepaalde sectoren, zoals bijvoorbeeld bouw en landbouw, minder bedrijvigheid plaats. Ook lopen er aan het eind van het jaar veel contracten af.

De absolute toename van de WW-uitkeringen was in de regio het grootst bij de technische beroepen (355 WW-uitkeringen). Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) was in januari 2019 met 2,3% in Drechtsteden en 1,7% in Gorinchem lager dan het landelijk gemiddelde van 2,6%. Voor Rijnmond lag het WW-percentage iets hoger dan het landelijk gemiddelde, namelijk op 2,9%.

Vergrijzing
De spanning op de arbeidsmarkt is nog steeds hoog. Volgens het CBS waren er (landelijk) 92 vacatures per 100 werklozen in het vierde kwartaal 2019. In vergelijking met het kwartaal ervoor is de spanning toegenomen. Vacatures ontstaan onder andere omdat werkgevers de medewerkers die met pensioen gaan moeten vervangen. Vergrijzing draagt daarmee bij aan de spanning op de arbeidsmarkt.

In Groot-Rijnmond wonen 51.230 werknemers van 60 jaar of ouder. In vergelijking met tien jaar eerder is het aantal 60-plus werknemers toegenomen met bijna 30.000. De meeste 60-plussers werken in zorg & welzijn, industrie, overige zakelijke diensten en transport (zie de grafiek links). In totaal werken meer dan 28.000 werknemers in deze sectoren. Het aandeel van 60-plussers is in tien jaar tijd in Groot-Rijnmond toegenomen van 3,0% tot 6,7%. Bij overheid, onderwijs, chemische industrie en transport hebben 60-plussers het hoogste aandeel (zie de grafiek rechts). Per jaar gaan zo'n 8500 personen met pensioen.

Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }