• Jacques Brunt.
• Jacques Brunt.

Lofprijzing om met de juiste focus het nieuwe jaar te starten

  •   112 keer gelezen

ALBLASSERDAM • 'Samen zingend het nieuwe jaar in', dat is het verlangen van Volgelingen van Jezus. Op zaterdag 11 januari organiseert de interkerkelijke beweging een sing-in in de Havenkerk aan de Ieplaan in Alblasserdam.

Stichting Volgelingen van Jezus inspireert en motiveert mensen om Jezus te volgen. Dat doen ze onder andere door middel van evangelisatiewerk en bijbelstudieavonden. "Het unieke is dat deze beweging jongeren en ouderen uit zowel evangelische als reformatorische kring weet aan te spreken", vertelt Jacques Brunt uit Alblasserdam. Hij is betrokken bij het werk van Volgelingen van Jezus en is mede-organisator van de sing-in.

Het thema van deze avond is 'Wij zien Jezus'. Naast een kort appèlwoord van Jacques neemt de muziekgroep de bezoekers mee in de lofprijzing en aanbidding. Uiteraard is er ook voldoende tijd voor ontmoeting.

Volgelingen van Jezus begon bij een groep jongeren die circa 7,5 jaar geleden Jezus leerde kennen. Jacques: "Zij kregen het verlangen en de focus om Jezus te volgen in de praktijk van het leven. Denk hierbij aan het bekendmaken van het evangelie, het meenemen van andere mensen en het bestuderen van de bijbel. Vanuit dit verlangen is stichting Volgelingen van Jezus vijf jaar geleden ontstaan."

Relatie met God
"We zien Stichting Volgelingen van Jezus niet als de vervanger van de kerk. Eerlijk gezegd geloven we dat zowel toerusting als evangelisatie vanuit de gemeente horen plaats te vinden. De eerlijkheid gebiedt wel te zeggen dat er in veel kerken weinig onderwijs is over wat het inhoudt om het nieuwe leven te leven. De bijbel maakt duidelijk dat Gods doel niet alleen is om mensen te redden, maar dat redding een begin is van een leven in relatie met God. Dat Hij dus een plan heeft met het leven van iedere gelovige. We horen en zien dat er behoefte is naar bijbels onderwijs en de uitwerking hiervan in de praktijk van het leven. Nederland heeft een beweging nodig van mensen die Jezus kennen en in de praktijk volgen."

Jacques: "Wij richten ons, naast evangelisatie, op het bemoedigen van mensen die actief zijn in Gods koninkrijk en willen degenen toerusten die ook verlangen bruikbaar te zijn in Gods hand. Het doel van Volgelingen van Jezus is dat Jezus daadwerkelijk zichtbaar wordt in levens van mensen. We geloven dat dit in de basis is wat God wil bewerken in het leven van de gelovige. Zoals onze slogan luidt: Ontdek, Leef en Deel het Evangelie!"

De aanvang van de sing-in is om 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur. Jong en oud is van harte welkom. Voor meer informatie: www.volgelingenvanjezus.nl.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }