Logo hetkontakt.nl/klaroen
Foto: Stockfoto 123RF

Raad van Papendrecht neemt begroting unaniem aan

  •   28 keer gelezen

PAPENDRECHT • De gemeenteraad van Papendrecht heeft donderdagavond de begroting voor het jaar 2020 unaniem aangenomen.

"Wij zijn het niet overal mee eens, maar vinden het belangrijk om hiermee in te stemmen", vertelde Trijntje van Es (D66) in een stemverklaring tijdens de behandeling van de begroting. "Door voor te stemmen nemen we onze verantwoordelijkheid. We willen daarmee het signaal afgeven dat we het belangrijk vinden dat alle lopende rekeningen betaald worden."

De begroting laat een wisselend beeld zien. Voor 2020 wordt een positief resultaat verwacht van 892.000 euro, wat vervolgens omslaat in een tekort van 692.000 euro in 2021 oplopend naar 3.675.000 euro in 2023. Het financiële beeld is in lijn met de eerder verschenen Kaderbrief 2020 tot 2023, alleen dan licht positiever. Het overschot 2020 is groter en meerjarige tekorten zijn lager.

Voor loon- en prijsstijgingen is gerekend met een inflatiepercentage van 1,5 en is laatste cao is in de cijfers verwerkt.

Op basis van de inbreng vanuit de gemeenteraad heeft de gemeente ervoor gekozen om de budgetten voor 'participatie' met 40.000 euro en 'kwetsbaren' met 30.000 naar beneden bij te stellen. Dit doet de gemeente door de inwonertop niet te organiseren en de extra middelen voor communicatie, burgercontacten en informatievoorziening te verlagen.

De komende jaren wil Papendrecht zich inspannen om de verwachte financiële tekorten om te buigen en de komende jaren telkens een sluitende begroting te presenteren.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }