Logo hetkontakt.nl/klaroen

Molenlanden krijgt 275.000 euro extra voor pilot inburgering

  •   97 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden en de gemeente Vijfheerenlanden ontvangen 275.000 euro voor de uitvoering van een pilot in het kader van de 'Veranderopgave Inburgering'.

De snelste weg voor inburgeraars om mee te doen in onze maatschappij, is het leren van de Nederlandse taal en het vinden van een baan. Om dat te bereiken, moet het inburgeringsstelsel per 1 januari 2021 worden vernieuwd. Uit onderzoek blijkt namelijk dat het huidige stelsel te ingewikkeld en niet effectief is.

Het proces om te komen tot een nieuw inburgeringsstelsel wordt de 'Veranderopgave Inburgering' genoemd. Daarmee geeft minister Koolmees, samen met een brede groep betrokken partijen, vorm aan het nieuwe inburgeringsstelsel en de nadere uitwerking hiervan.

Het nieuwe inburgeringsstelsel legt de regie voor de inburgering nadrukkelijk bij gemeenten. Gemeenten doen inburgeringsplichtigen direct na huisvesting een passend, op maatwerk gericht, inburgeringsaanbod, gekoppeld aan een leerroute. Voor de leerroute zijn drie opties, afhankelijk van het niveau dat behaald moet worden en de leeftijd van de inburgeraar. In alle leerroutes is activering en participatie het expliciete doel.

Gemeenten betalen gedurende een periode van zes maanden de vaste lasten van bijstandsgerechtigde inburgeringsplichtigen vanuit de bijstandsuitkering, ter voorkoming van het ontstaan van schulden. Het resterende deel van de bijstandsuitkering en de belastingtoeslagen worden aan de inburgeraar uitgekeerd als leefgeld.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel, onder andere door het organiseren van een pilotprogramma voor gemeenten met innovatieve ideeën.

De gemeente Molenlanden heeft samen met de gemeenten Vijfheerenlanden en Gorinchem een innovatief idee als pilot ingediend bij het Ministerie: De Taalsnelweg naar Werk. De Taalsnelweg naar Werk is een intensief taaltraject voor inburgeraars, gecombineerd met participatie.

De Taalsnelweg naar Werk bestaat uit twee fasen van elk 18 weken. In de eerste fase ligt de nadruk op het versneld en intensief leren van de Nederlandse taal op het niveau A2 gedurende vier dagen per week. De vijfde dag van de week is gericht op participatie. Eerst algemeen voor alle deelnemers aan de pilot, daarna gebaseerd op maatwerk. In de tweede fase ligt de nadruk op participatie, bij voorkeur gedurende vijf dagen per week.

Ultieme doel van de pilot is dat de deelnemer in korte tijd voldoende (taal)vaardig wordt, waardoor de deelnemer een aantrekkelijke arbeidskracht voor een werkgever wordt en duurzaam kan uitstromen uit de uitkering. Bedrijven uit onze regio hebben op voorhand al aangegeven graag aan de slag te willen gaan met de deelnemers aan de pilot, die in augustus 2019 begint.

Bert Bons
Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @Bertbons op twitter >
Elke woensdag het nieuws uit Klaroen per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_5
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }