Logo hetkontakt.nl/klaroen

Molen Souburgh in Alblasserdam na jaren weer stabiel

  •   135 keer gelezen
• De gestabiliseerde molenromp.
• De gestabiliseerde molenromp. (Foto: Aangeleverd)

ALBLASSERDAM • De Molen Souburgh in Alblasserdam staat na jaren van verval weer stabiel. In mei is begonnen met een ingrijpende renovatie die duurt tot juni volgend jaar.

Het bouwproject van de Molenstichting SIMAV kost circa 750.000 euro. De gemeente Alblasserdam heeft dit bedrag als subsidie beschikbaar gesteld.

Toegangsweg
Aanvankelijk zou al in januari worden gestart met de renovatie, maar de gemeente kreeg de kans een stuk weiland aan te kopen en daar een permanente toegangsweg op aan te leggen. Dit geeft veel voordelen tijdens de bouw, maar vooral ook in de jaren erna. De molen die aanvankelijk slechts eens per maand bezocht zou kunnen worden, kan nu door de eigen toegang in principe dagelijks open voor bezoek.

Scheef gezakt
Bij de start van de renovatie in mei ging de eerste aandacht uit naar het stabiliseren van de scheef gezakte molen. Het historische gebouw kreeg een degelijke fundering. Hiervoor is de molen voorzien van verticaal opgestelde houten regels, waaromheen spanbanden zijn getrokken om de spatkrachten te neutraliseren.

Schroefstempels
Teneinde een nieuwe fundering onder de gehele molen aan te brengen is eerst het onderste gevelmetselwerk verwijderd over een hoogte van 50 centimeter. Per werkvak van 60 centimeter lengte zijn vervolgens vier schroefstempels aangebracht die de molen ondersteunen. Dit werd steeds herhaald totdat de uiteindelijk gehele molenromp op schroefstempels stond. Tijdelijk gaf dit een onstabiele situatie, die natuurlijk maar zo kort mogelijk mocht duren. Daarom werd direct gestart met het aanbrengen van de betonnen funderingsconstructie onder de molen. Deze is inmiddels gereed en kan nu in de vakantieweken uitharden.

Opvijzelen romp
De volgende fase wordt het opvijzelen van de molenromp om deze weer recht te zetten. Hiervoor zijn rondom de molen acht stalen schroefpalen in de grond gebracht tot een diepte van 19 meter. Vervolgens zijn deze palen gevuld met beton en zijn er stalen kolommen op geplaatst voor het aanbrengen van de vijzelconstructies. Het daadwerkelijke opvijzelen zal eind augustus (week 35) worden uitgevoerd.

Educatie in molen
Binnen de Molenstichting wordt al nagedacht over de toekomstige functie van de molen. Dit Rijksmonument wordt met veel geld van de gemeenschap opgeknapt en SIMAV wil het graag een meerwaarde gemeente geven voor de gemeente. Er wordt met name gedacht aan educatie van jongeren, zowel op het gebied van het waterbeheer door de eeuwen heen, maar ook aan de basisbeginselen van werktuigbouwkunde. De molen als eeuwenoude machine leent zich goed voor uitleg over techniek. 

Vrijwilligers
Personen die mee willen denken over de toekomst van de molen en willen helpen bij de realisatie van een programma, kunnen zich melden bij de Molenstichting SIMAV (bestuur@simav.nl).

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }