Foto: Twitter/Michael Haveman
Foto: Twitter/Michael Haveman (Foto: Michael Haveman )

Financiële problemen voor sportcentrum en zwembad Blokweer in Alblasserdam

  •   455 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Sportcentrum en zwembad Blokweer in Alblasserdam zitten in financieel zwaar weer. De Beheersstichting Sport Alblasserdam, waar deze voorziening onder valt, kampt met een verwacht liquiditeitstekort van 333.000 euro over 2018.

Dat meldt het college van Alblasserdam in een raadsinformatiebrief, die de raad deze maand bespreekt. Over 2017 en 2018 liet de exploitatie van Blokweer een tekort zien van ruim 300.000 euro. 'Omdat BSSA over 2014 tot en met 2016 geen reserve op heeft kunnen bouwen, hebben de tekorten over 2017 en 2018 één op één een negatief effect op haar liquiditeitspositie.'

De financiële problemen zijn totnogtoe opgelost door rekeningen, en dan met name die van de gemeente, niet of later te betalen. 'Met dit liquiditeitstekort van ruim 333.000 euro is de continuïteit van BSSA in direct gevaar', concludeert het college. 'Vandaar dat we ons primair gericht hebben op het op korte termijn verbeteren van de financiële positie van BSSA.'

Noodmaatregelen
Dat werd gedaan met twee noodmaatregelen: het versneld uitbetalen van de subsidie over 2019 in december 2018 en het eveneens versneld uitbetalen van de vergoeding voor zwem- en bewegingsonderwijs over het eerste halfjaar van 2019. 'Als derde noodmaatregel kan BSSA bij de gemeente, indien nodig, ook nog een beroep doen op het aangaan van een flexibele lening tot 100.000 euro.'

Het college heeft hier wel voorwaarden aan gesteld. Zo zijn de openstaande rekeningen van de gemeente verrekend met het uit te betalen voorschot op de subsidie 2019. Daarnaast komt BSSA onder financieel toezicht van het gemeentebestuur te staan. 'BSSA verstrekt maandelijks informatie over haar liquiditeitspositie en het exploitatieresultaat.'

Toestemming
Ook mag de stichting geen nieuwe meerjarige financiële verplichtingen boven een bedrag van 10.000 euro aangaan, tenzij met toestemming van de gemeente. 

Er wordt een analyse uitgevoerd over 2015 tot en met 2018, om te komen tot afspraken tussen gemeente en BSSA over eventuele aanpassing van de subsidies over 2017, 2018 en 2019. 'Ook willen we komen tot een gezonde toekomstbestendige exploitatie en continuïteit van BSSA. (..) De planning is om de analyse uiterlijk op 31 januari compleet en met BSSA afgestemd te hebben.'

Gebruikers
Met de getroffen maatregelen kan de stichting volgens het college voor de korte termijn haar rekeningen betalen. 'De continuïteit van Blokweer is gewaarborgd. Alle gebruikers kunnen op de gebruikelijke wijze van de faciliteiten van het sportcentrum gebruikmaken.'

Geurt Mouthaan
Redacteur/fotograaf van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl. Tevens betrokken bij Het Kontakt Media (Special Products).
Volg @GeurtMouthaan op twitter >
Elke woensdag het Klaroen per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }