• Cliënten van ASVZ die op zichzelf wonen krijgen hulp in geval van financiële nood.
• Cliënten van ASVZ die op zichzelf wonen krijgen hulp in geval van financiële nood. (Foto: stockfoto)

Hulp voor ASVZ-cliënten in financiële nood

  •   keer gelezen

REGIO •  Zorgorganisatie ASVZ heeft een overeenkomst gesloten met een organisatie die hulp biedt aan mensen in de Drechtsteden die in de financiële problemen zijn gekomen. Deze organisatie heet: SUN-Drechtsteden.

Cliënten van ASVZ zijn kwetsbaar, vanwege hun verstandelijke beperking of psychische problematiek. Voor cliënten die op zichzelf wonen kan ASVZ dankzij de hulp van SUN-Drechtsteden meer betekenen als ze in financiële problemen komen.

SUN-Drechtsteden
De Stichting Urgente Noden Drechtsteden (SUN Drechtsteden) is een centraal adres voor financiële noodhulp. Uit landelijke cijfers blijkt, dat 5 tot 8 procent van de huishoudens met een inkomen tot 125 procent van het minimum in een financiële noodsituatie terechtkomt. Terwijl niet tijdig of niet voldoende een beroep kan worden gedaan op voorzieningen zoals de Participatiewet. Er blijken altijd mensen tussen wal en schip te geraken.

Dienst-/hulpverleners van organisaties waarmee een convenant is afgesloten kunnen een beroep doen op SUN-Drechtsteden. Hulpverleners hoeven zo niet lang te zoeken naar een fonds dat wil helpen. De stichting bestaat sinds 2016 en is een samenwerkingsverband van hulporganisaties, fondsen en de Drechtstedengemeenten. 

Kleinschalige zorg
ASVZ is een zorgorganisatie, gespecialiseerd in kleinschalige zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking en psychische problematiek. Vijfduizend medewerkers zetten zich samen met ruim 1900 vrijwilligers in voor ongeveer 5.200 cliënten in Zuid-Holland en West-Brabant. Dat kunnen (jong)volwassenen, ouderen, kinderen of gezinnen zijn.

Ook gezinnen
Ruim 2000 mensen doen een beroep op de ambulante dienstverlening van ASVZ. Dat zijn cliënten die op zichzelf wonen, of gezinnen waarvan een ouder of kind een verstandelijke beperking heeft. Met name voor díe cliënten is nu een convenant met SUN-Drechtsteden gesloten. Daarmee is ASVZ de 17e grote welzijnsorganisatie waarmee SUN-Drechtsteden een samenwerking is aangegaan. Er is nog een flink aantal samenwerkingsverbanden in voorbereiding voor deze jonge organisatie.

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten
CustomHtml_5