Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• Wethouder Bram Visser wil een wendbare organisatie.
• Wethouder Bram Visser wil een wendbare organisatie. (Foto: Geurt Mouthaan )

Wethouder krijgt zes ton voor ambtelijke organisatie

  •   1202 keer gelezen

MOLENLANDEN • Wethouder Bram Visser van financiën krijgt van de raad Molenlanden zes ton voor het op orde brengen van de ambtelijke organisatie. De raadsleden zijn geschrokken van de 2 miljoen die het college tot en met 2023 wil uittrekken voor de eigen organisatie.

Raadsleden dienden donderdag 11 juli diverse moties in met het doel de financiële situatie te verbeteren.

De SGP diende onder andere een amendement in dat unanieme steun kreeg. De partij wil dat het college met een goed plan komt om de ambtelijke organisatie op orde te brengen. Egas: "We willen die 2 miljoen niet in één keer uitgeven, maar er volgend jaar weer en debat over hebben. In principe zeggen we: u kunt uw gang gaan. Maar we vinden dat de raad hier bovenop moet zitten."

De raad stemde donderdag alleen in met de 600.000 voor 2020, het jaar waar de kadernota over gaat die deze avond werd besproken.

Vaker informeren
De CU diende een motie in met de opdracht om te komen met een plan van aanpak voor een betere beheersing van de financiën en de raad vaker te informeren over de financiële situatie, naast de al bestaande momenten. De CU kreeg echter alleen de SGP en Progressief Molenlanden mee, wat betekende dat de motie werd verworpen.

Ruud den Haak (Doe Mee!): "Dit is een vergaande motie. Laten we zeggen dat de onderbouwing door het college beter kan, maar nu vragen we naast bestaande cyclus om nog vaker te rapporteren. Dat is een zwaar middel voor een probleem dat misschien wel meevalt. Want noemt u eens één project dat zo risicovol is dat het deze maatregel rechtvaardigt." 

Geen goede onderbouwing
Stam: "Je hebt het over de totale massa, die vergt beleid. We hebben onbevredigende antwoorden gekregen. We denken dat het college onvoldoende in financieel control is, omdat ze niet met een goede onderbouwing komt als we met vragen komen." Den Haak: "Laten we dan eerst om een betere onderbouwing vragen. We zijn nog maar kort onderweg als nieuwe organisatie."

Meer inzicht
SGP en CU dienden samen een motie in met daarin de opdracht voor het college om vóór 11 september te komen met een zogenaamde 'knoppennotitie', om de raad inzicht te geven in de consequenties van bezuinigingsvoorstellen van het college. Andere partijen vonden 11 september te vroeg. Burgemeester Dirk van der Borg: "U kunt het tijdstip eruit halen, het moet passen in het proces." Egas: "Prima, we willen u niet over de kling jagen." Na aanpassing van de motie stemde de raad unaniem in.

Colbert aan
Wethouder Bram Visser trok in de warme raadszaal speciaal zijn colbert aan voordat hij de raad van een uitvoerige uitleg voorzag. "Wij vragen als college 2 miljoen aan u als raad. Dat wil ik nader duiden en goed onderbouwen. Je zou kunnen zeggen, wat een rommeltje is dat, waarom is er 2 miljoen nodig?"

Visser vervolgde: "Het gaat om het aanbrengen van een goede basis om ons werk goed te kunnen doen. Dat heeft nog alles met de fusie te maken, daar heeft elke fuserende gemeente mee te dealen. Geen enkele gemeente is klaar op de fusiedatum. We zijn wel klaar om van start te gaan. De accountant van Molenwaard zei tegen ons: 'Kijk er niet gek van op dat u nog twee jaar in de mist bezig bent.' Daarom zijn lampen nodig, om er zicht op te krijgen."

Visser noemde drie zaken waarvoor het bedrag nodig is:
• Harmonisatie van beleid
"Zodat geen rechtsongelijkheid ontstaat, denk aan het subsidiebeleid en het beheersplan begraafplaatsen."
• Een stevige basis aanbrengen voor goede bedrijfsvoering 
"Denk aan een integratie basisadministratie, het op orde brengen van werkprocessen, professionalisering, het inrichten van een bedrijfsvoering die past bij onze omvang."
• Het plaatsingstraject voor de medewerkers afronden. 
"Er gaat 1 procent naar organisatieontwikkeling. In Molenlanden is iedereen voorlopig geplaatst."

Zelforganisatie
Visser zei ook: "De raden hebben vastgesteld dat we kerngericht willen werken en goede dienstverlening willen. We moeten daarom wendbaar kunnen zijn, dat vragen inwoners en bedrijven van ons. Daarom zijn we gekomen tot het concept van de zelforganisatie. Geen zelfsturing. Het werken met zelforganisatie is een zoektocht, ook machtig interessant. En het maakt ons aantrekkelijk als werkgever. Het betekent zeker niet dat er geen sturing is. U bent de baas. Het is opleiden, trainen, trial and error, soms een stapje terug doen."

Niet meer terug
De wethouder verzekerde de raad: "Ook de ondernemingsraad wil niet meer terug naar een andere wijze van organiseren. We verwachten over drie jaar op het punt te zijn waar we willen komen. We hebben een ontzettend hard werkende organisatie. Daar komt de fusie nog even bij. Collega's hebben een stevige tand bijgezet. Het is onrealistisch om te vragen alle extra taken er maar even bij te doen. We moeten wendbaar kunnen zijn, ook ten aanzien van inhuurbudgetten. Het gaat om tijdelijke organisatie."

Anne Marie Hoekstra
Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl
Volg @AnneMHoekstra op twitter >
Elke donderdag het Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
 

HET KONTAKT OP FACEBOOK }