Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
<p>• De aanleg van de pompgestuurde waterinfiltratie.</p>

• De aanleg van de pompgestuurde waterinfiltratie.

(Foto: Aangeleverd)

Boeren Alblasserwaard dienen plan in tegen CO2-uitstoot en bodemdaling

  •   keer gelezen

REGIO • Na ongeveer twee jaar geëxperimenteerd te hebben op twee proeflocaties in de Alblasserwaard zetten de betrokken boeren nu de volgende stap voor minder bodemdaling en CO2-uitstoot. Samen met de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland dienen zij hun plan in bij de Stichting Nationale Koolstofmarkt om hun verminderde CO2-uitstoot te gaan verkopen via carbon credits aan bedrijven die hun uitstoot willen compenseren.


Hiervoor is een zogenaamd Valuta voor Veen project opgezet met de methode Pompgestuurde waterinfiltratie. Boeren werken samen binnen de Groene Cirkel Kaas en Bodemdaling aan oplossingen voor minder bodemdaling en zoeken daarbij naar nieuwe verdienmodellen voor toekomstige landbouw.

En dat is hard nodig, want volgens de Zuid-Hollandse Milieufederatie veroorzaken de veenweidegebieden door bodemdaling jaarlijks ongeveer 2,8 procent van de CO2-uitstoot in Nederland. Dit kan verminderd worden door te voorkomen dat het veen te veel indroogt.

Pompsysteem
Nu de experimenten zijn afgerond kan na goedkeuring van het projectplan in de Alblasserwaard gestart worden met pompgestuurde waterinfiltratie. Hierbij wordt met een pompsysteem het grondwater op het afgesproken waterpeil gehouden. Dit is vooral belangrijk in de drogere zomerperiodes wanneer het grondwater anders diep weg kan zakken.

Boeren die hiermee werken en daardoor minder CO2 uitstoten, kunnen een vergoeding ontvangen door de verkoop van CO2-certificaten aan bedrijven en organisaties die hun CO2-uitstoot willen compenseren. Deze methode heet Valuta voor Veen en is ontwikkeld door de Natuur en Milieufederaties.

Eerste boeren in het land
Op dit moment zijn er al verschillende projecten waarbij Valuta voor Veen wordt toegepast in combinatie met de methode waarbij het slootwaterpeil wordt verhoogd. De methode met pompgestuurde waterinfiltratie is in februari door de Stichting Nationale Koolstofmarkt goedgekeurd. De boeren in de Alblasserwaard zouden de eerste boeren in Nederland zijn die Valuta voor Veen via deze methode mogen gaan toepassen.

De boeren in het gebied werken al langere tijd samen met overheden, onderzoekers en bedrijven aan oplossingen voor bodemdaling en herstel van biodiversiteit. Dat doen zij via diverse innovaties en in pilots. 

Inmiddels is ook de voorbereiding vergevorderd van de opschaling naar een nieuw Valuta voor Veen project van 100 hectare.

Breder toepassen
Directeur van de Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland, Alex Ouwehand is hier nauw bij betrokken. “Door de samenwerking tussen boeren, overheden, bank, wetenschap en natuurorganisaties lukt het om duurzaam boeren en de versterking van de natuur meer hand in hand te laten gaan. Na de eerste twee projecten die uitgevoerd gaan worden binnen de Groene Cirkels Kaas en Bodemdaling willen wij snel Valuta voor Veen breder gaan toepassen in alle veenweidegebieden in Zuid-Holland.”

Ontvang 'm elke week gratis > Meer berichten