Logo hetkontakt.nl/alblasserwaard
• De boezem bij Groot-Ammers waar het gemaal zou kunnen komen.
• De boezem bij Groot-Ammers waar het gemaal zou kunnen komen. (Foto: Waterschap)

Bijeenkomsten over onderzoek naar nieuw gemaal Alblasserwaard

  •   916 keer gelezen

GROOT-AMMERS • Sinds begin 2019 onderzoekt Waterschap Rivierenland de mogelijkheden voor een nieuw gemaal in de Overwaard van de Alblasserwaard. De kansrijke locaties hiervoor zijn Groot-Ammers en Hardinxveld-Giessendam. Het Waterschap organiseert hiervoor verschillende bijeenkomsten.

Inmiddels zijn alle schetsontwerpen klaar en heeft de Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage gelegen. Het waterschap organiseert binnenkort bijeenkomsten zodat de schetsontwerpen, ingediende zienswijzen en een nieuwe ontwikkeling omtrent de locatie Groot-Ammers toegelicht kan worden. Het Algemeen Bestuur beslist in het najaar waar het nieuwe gemaal gerealiseerd gaat worden.

Mogelijke locaties
Vanwege de verwachte grote impact op onder andere de woonomgeving en de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van Groot-Ammers Sluis, heeft de Commissie MER (een onafhankelijke commissie met milieudeskundigen) gevraagd of er ook andere locaties in Groot-Ammers mogelijk zijn. Tevens heeft het waterschap enkele zienswijzen ontvangen waarbij werd gewezen op het feit dat de argumentatie en onderbouwing van het destijds laten afvallen van Groot-Ammers West te summier is. Hierop is besloten om het beschikbare materiaal van het onderzoek naar Groot-Ammers West verder aan te vullen. Tevens zal deze locatie ook worden opgenomen in de MER-procedure.

Bijeenkomsten in juli
Op 1 juli organiseert het waterschap, met in achtneming van de coronamaatregelen, een inloopbijeenkomst in ‘de zaal van Mourik’, Kerkstraat 18 te Groot-Ammers tussen 15.00 en 21.00 uur. Deze bijeenkomst wordt georganiseerd voor de directbetrokkenen van Groot-Ammers West die hiervoor per brief zijn uitgenodigd. Doel van de bijeenkomst is om de schetsontwerpen in te zien en individueel in gesprek te gaan met een medewerker van het waterschap.

Tevens organiseert het waterschap een onlinebijeenkomst op dinsdag 7 juli om 19.30 uur over de schetsontwerpen van de beide locaties in Groot-Ammers en om het verdere proces tot aan besluitvorming toe te lichten. De belanghebbenden van Hardinxveld zijn hiervoor tevens uitgenodigd. Indien directbetrokkenen nog behoefte hebben aan een individueel gesprek, dan kan men gebruikmaken van een inloopbijeenkomst op 14 juli 2020 van 13.00 tot 21.00 uur aan de Kerkstraat 18 te Groot-Ammers. Alle informatie rondom de geplande bijeenkomsten zijn terug te vinden op de website via www.wsrl.nl/a5h onder het kopje ‘bijeenkomsten’. Aanmelding gaat via A5H@wsrl.nl.

Dit project is onderdeel van het Gebiedsprogramma A5H, waarmee het waterschap het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden anders gaat inrichten. Dit is nodig door de gevolgen van klimaatverandering, de bodemdaling in dit gebied, kades die niet meer voldoen en boezempeilen die steeds moeilijker beheersbaar zijn. Tevens zijn in de loop der jaren onlogische afwateringen ontstaan. Aan de hand van een visie voor 2050 zijn voor deze uitdagingen structurele oplossingen bedacht.

Elke donderdag het nieuws uit Alblasserwaard per e-mail
Meer berichten
CustomHtml_3
 

Agenda

Organiseert u een evenement?
Laat het ons weten!

Klik hier


HET KONTAKT OP FACEBOOK }