Afbeelding

Bergambacht financieel gezond op weg naar herindeling

Algemeen 86 keer gelezen

BERGAMBACHT • De gemeente Bergambacht houdt een reputatie hoog als het gaat om haar financiële beleid. Toch gloort er enige onzekerheid aan de horizon. In de begroting voor 2014 weet de gemeente tot een overschot van 63.176 euro te komen. Tevens blijven voor het negende achtereenvolgende jaar de gemeentelijke lasten beperkt tot een inflatiecorrectie en zijn er geen ingrijpende bezuinigingen noodzakelijk. Daarnaast is er ruimte gevonden voor enkele grote uitgaven, waaronder de aanleg van een tweede kunstgrasveld bij vv Bergambacht (410.00 euro), de uitbreiding van sport- en zalencentrum De Waard (250.000 euro) en een natuurspeelplaats in Berkenwoude (40.000 euro). Doodvonnis In het licht van de herindeling die de Krimpenerwaard boven het hoofd hangt, is het de laatste begroting voor Bergambacht als zelfstandige gemeente. Hoeveel geld de vijf gemeenten van de Rijksoverheid zullen ontvangen om de zogenaamde frictiekosten op te vangen, is nog niet duidelijk. Alle partijen reflecteerden in hun algemene beschouwingen dan ook uitvoerig aan  het onderwerp. Zo had Pascal van der Hek (GemeenteBelang) het over een ‘houtje-touwtje herindeling’ en sprak Erik Wassink (SGP/CU) zelfs van een ‘doodvonnis’. Decentralisaties Volgens burgemeester Arie van Erk is het nog onzeker wat de financiële gevolgen zijn van de door de Rijksoverheid voorgenomen decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. “Deze overheveling van taken gaat gepaard met forse kortingen op de overgedragen budgetten; er moet meer gedaan worden met minder geld. Dit betekent dat de gemeente een steeds groter beroep moet doen op de eigen kracht van de inwoners. Ook de kennis van de lokale professionals zal worden benut om tot betere zorg te komen.” Een amendement – ingediend door Janny van der Hee (VVD) en Arjan de Jong (CDA) – om woningeigenaren tegemoet te zien via een aanpassing van de OZB kon niet op een meerderheid rekenen en werd ten strengste ontraden door Van Erk. “De lastendruk is in Bergambacht is, zeker in vergelijking met de buurgemeenten, alleszins redelijk.” Laurens de Wit

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie