Afbeelding

Trots op resultaten LEADER-projecten Krimpenerwaard

Algemeen 148 keer gelezen

GOUDERAK • Ouderkerks burgemeester en K5-voorzitter John de Priëlle nam vrijdagmiddag de eerste LEADER-‘projectenkaart Krimpenerwaard’ officieel in ontvangst. Op de kaart staan de 24 projecten vermeld die, met een bijdrage van het Europees Fonds voor Plattelandsontwikkeling (LEADER), steun van de  K5-gemeenten en investeringen door ondernemers, tussen 2007 en 2013 van de grond zijn gekomen. “Om in aanmerking te komen voor een LEADER-bijdrage moest elk project aan een aantal strenge eisen voldoen”, vertelt Bart Soldaat, coördinator van het programma. “Ze moesten vernieuwend zijn, kleinschaligheid in zich dragen, een voorbeeldfunctie bezitten en gericht zijn op samenwerking tussen verschillende organisaties, sectoren en bevolkingsgroepen.” Om projectaanvragen te beoordelen aan de hand van een ‘scoreformulier’ werd de Plaatselijke Groep  Krimpenerwaard in het leven geroepen. Bart Crouwers is voorzitter van deze PGK. “Binnen onze groep zijn vele sectoren uit de Krimpenerwaard verzameld”, vertelt hij. “LTO, horecaondernemers, mensen uit de zorg, kunstenaars, natuurbeschermers en landschapbeheerders, personen die in de toeristische sector actief zijn en de Federatie van Ondernemers Kringen. Ze hebben elk vanuit hun eigen gezichtsveld gekeken naar wat een project zou kunnen doen voor het gebied.” “Uiteindelijk hebben 24 projecten de selectie doorstaan. Daar is in totaal 1 miljoen LEADER-geld naar toe gegaan, alsmede 1 miljoen overheidsgeld. De betrokken ondernemers hebben samen 3,5 miljoen euro geïnvesteerd en zijn daarmee de trekkers van hun eigen projecten.” Piet Blanken, met zijn vrouw Marja eigenaar van Bed & Breakfast-accommodatie De Appelgaard in Gouderak, is zo’n ondernemer. Hij bouwde zijn door het Veenweidepact en gebrek aan opvolging ‘bedreigde’ melkveebedrijf om tot een aantrekkelijk complex voor toeristen, recreanten en de zakelijke markt. Het agrarisch karakter wist hij vast te houden door met jong fokvee aan de slag te gaan. “De Appelgaard is een succes”, stelt Blanken vast. “Mede dankzij de ondersteuning van LEADER kregen we net even dat extra zetje dat we nodig hadden om zaken te realiseren.” Streng Van klakkeloos geld overmaken vanuit ‘Europa’ was absoluut geen sprake, weet Bart Soldaat. “Elk ingediend project moest aan strenge criteria voldoen en er vonden en in vinden door drie verschillende instanties controles en steekproeven plaats. Daarmee heeft men de garantie dat de LEADER-gelden op de juiste wijze worden ingezet.” “We mogen trots zijn op deze ontwikkelingen in de Krimpenerwaard”, stelt Bart Crouwer vast. “Op de terreinen van leefbaarheid, zorg, recreatie, erfgoed en toerisme is een bonte variatie aan initiatieven neergezet. Deze tonen maar weer eens aan dat dit een bijzonder ondernemende regio is.” John de Priëlle sluit zich daar van harte bij aan “Niet alleen de diversiteit spreekt me aan, ook het feit dat meerdere partijen hier in hebben samengewerkt maken de projecten bijzonder. Een verrijking voor de Krimpenerwaard!”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie