• Het MOB-complex in Benschop.
• Het MOB-complex in Benschop.

Lopik verkoopt MOB-complex Benschop

Algemeen 2.001 keer gelezen

LOPIK • De gemeenteraad van Lopik heeft dinsdagavond ingestemd met de verkoop van het MOB-complex in Benschop. Koper Bouwlust BV wil het voormalige militaire terrein aan de N210 gaan exploiteren, waarbij een wellnesscenter voor de inkomsten moet zorgen.

Een inspreker deed voor aanvang van de vergadering nog een poging om de gemeenteraad op andere gedachten te brengen. De huidige huurder wilde het complex ook kopen om het 'te laten zoals het is'. "Dan kunnen de huidige huurders blijven zitten waar ze zitten en worden ongewenste ontwikkelingen in dit kwetsbare gebied vermeden."

Bestemmingsplan
Het verzoek kwam te laat, de raad had zijn besluit al genomen. Unaniem stemde het in met de verkoop aan Bouwlust BV, waarbij de SGP overigens liet optekenen tegen de geplande wellnessvoorziening op het terrein te zijn. Voordat het zover is, is er nog een lange weg te gaan, hield wethouder Gerrit Spelt de raad voor. "Voor het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure hebben we enige tijd nodig."

De gemeenteraad wil in de procedure de vinger aan de pols houden als het gaat om de toegankelijkheid van het terrein voor recreanten -het complex moet de 'poort naar de Lopikerwaard' worden-, en het realiseren van een fietsroute over het MOB-complex om de gewenste noord-zuid fietsverbinding te realiseren.

Daarnaast werd aandacht gevraagd voor de positie van de huidige huurders. "Alle contracten worden formeel ontbonden", meldde wethouder Spelt hierover. "Het is aan de nieuwe eigenaar om te bepalen welke huurders eventueel -al dan niet opnieuw tijdelijk- kunnen blijven."

De prijs die Bouwlust BV moet betalen voor het complex is gelijk aan het bedrag dat de gemeente Lopik er in 2010 voor betaalde (niet openbaar), met daarbij een vergoeding voor de reeds gedane investeringen in het nieuwe complex, zoals nieuwe deuren in de bunkers. De gemeente Lopik draagt bij aan een betere ontsluiting van het complex tot een maximum van 100.000 euro.

In grote lijnen houdt het plan van de koper in: hergebruik van de bestaande bunkers voor voedselveredeling (onder andere het drogen van hammen en het rijpen van kazen), het creëren van een wellnesscenter, het vestigen van een toeristisch overstappunt (TOP) en een streekmarkt. Daarnaast moet er aandacht zijn voor de natuur en ruimte voor een wandel- en fietsroute. Spelt: "De provincie heeft aangegeven deze ontwikkeling, onder voorwaarden, kansrijk te vinden."

Vluchtelingenwerk
De raad besloot verder unaniem om de begeleiding van vluchtelingen door Vluchtelingenwerk Midden-Nederland uit te breiden van zes naar twaalf maanden. De subsidie wordt voor 2016 op 18.000 euro gesteld, onder voorwaarde dat Vluchtelingenwerk in Lopik een loket inricht. Dat gebeurt in inloophuis De Schuilplaats.

Tenslotte maakte de gemeenteraad geld vrij voor noodzakelijk onderhoud aan zwembad Lobeke, sporthal/zalen en overige gemeentelijke gebouwen. Het gaat om een totaalbedrag van 120.120 euro.

Robert van der Hek

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie