• Anthon Timm bij de grote kruising.
• Anthon Timm bij de grote kruising. Foto: Martijn Kuiler

Grote kruising bijna weer open: ‘Klus is geklaard’

30 jun, 11:22 Algemeen 7.892 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Anthon Timm is nog maar pas wethouder-af. Zijn mooiste vertrek-cadeau is geheid het voltooien van de reconstructie van de grote kruising. De VVD’er bracht het grootschalige en ingrijpende infrastructurele project de afgelopen vier jaar als wethouder tot waarin het zich nu bevindt: de eindfase met afrondende werkzaamheden. “De klus zit erop”, zegt hij zichtbaar trots in de directiekeet.

Aan de wand hangen talloze vellen met daarop tot in technisch detail uitgewerkt de nieuwe inrichting van de kruising en aanliggende wegen, die als belangrijke verkeersader bij de Algrabrug, naast ‘Krimpen-in en -uit’ ook de toegang zijn tot bedrijventerrein Stormpolder, het achterland van de Krimpenerwaard en de Rotterdamse regio.

“Dat maakte het werk complex. Het verkeer moest natuurlijk doorgaan, alles moest bereikbaar blijven, maar het werk mocht ook niet stilvallen. In zes werkfases met verschillende slimme afsluitingen, omleidingen en omleggingen is dat gelukt. De kruising is in twee helften aangepakt. Op wat opstartproblemen na heeft het verkeer toch redelijk kunnen doorrijden en hebben wij het werk zelfs eerder kunnen afronden dan gepland. Al moet ik zeggen dat het in de coronaperiode aanmerkelijk rustiger was met verkeer doordat veel mensen thuis werkten.”

Bussen
Tijdens de werkzaamheden is de bestaande wisselstrook van en naar de Algerabrug omgelegd. Dit om een extra busstrook te kunnen aanleggen aan de N210. Langs de weg is aan beide zijden een busperron gecreëerd als vervanging van het busstation. Bussen hoeven bij Krimpen niet meer af te slaan, wat de doorstroming op de kruising aanmerkelijk zal bevorderen, verwacht Timm. “Voorheen kregen bussen nog voorrang bij het passeren van de kruising, wat zorgde voor veel vertraging voor ander verkeer.”

Met de aanleg van een tweetal banen ‘Krimpen-in’ op het eerste stuk van de Nieuwe Tiendweg, zal met name in de avondspits het verkeer beter kunnen doorrijden. “Verkeer vanaf de hoofdrijbaan van de kruising én vanaf de wisselstrook kunnen gelijktijdig Krimpen inrijden en voegen pas later op de Nieuwe Tiendweg samen. Voorheen moesten deze stromen op elkaar wachten.”

Op de hoofdrijbaan is de strook voor afslaand verkeer naar de Industrieweg verlengd om de doorstroming richting de Krimpenerwaard te bevorderen. Voorheen werd deze belemmerd door afslaand verkeer.

Buispalen
Naast alle verkeerskundige aanpassingen is het tracé ook volledig onderheid met 800 buispalen. “Hier rust een nieuwe, moderne fundering op. Verzakkingen behoren dus tot het verleden. Wat nu nog rest zijn dingen als het installeren en afregelen van de portalen met ‘slimme’ verkeerslichten en ook wordt er nog nieuwe beplanting aangebracht rond de kruising.”

Timm wil een pluim uitdelen aan het bouwteam van project de Grote Kruising. “Daarin kwamen verschillende disciplines van betrokken partijen samen, wat de flexibiliteit ten goede kwam. Met een realistische planning kon het werk goed op elkaar afgestemd worden, wat er voor heeft gezorgd dat de klus niet alleen eerder klaar is -oorspronkelijk eind dit jaar-, maar ook dat we keurig binnen het budget zijn gebleven.”

Vanaf maandag 11 juli is de kruising vanaf alle kanten weer volledig berijdbaar. “Het weekend ervoor worden al alle afzettingen en bebording weggehaald en maandagochtend volgt er nog een officieel openingsmoment”, aldus Timm.

“Wat nog wacht is de afsluiting van de op- en afrit van het Koningin Wilhelminaplein in oud-Krimpen. Die is nodig om een veilige fietsstraat van en naar de brug over de Rotterdamseweg te kunnen creëren. De nieuwe coalitie heeft aangegeven hier nog een onderzoek naar te willen doen, maar de werkzaamheden voor de afsluiting gaan onderwijl wel door. Het werk kan daar niet op wachten. De situatie op het plein is nu ronduit gevaarlijk met al het verkeer door elkaar heen. Dat daar nog geen ernstige ongelukken zijn gebeurd, mag een wonder worden genoemd. Kijk, er zijn voor- en tegenstanders van afsluiting, maar feit is dat het het woonplezier in de wijk verhoogd. Veel minder auto’s. Nu 3500 verkeersbewegingen per etmaal over het plein, straks 650 van alleen bestemmingsverkeer. Aanwonenden worden nu knettergek van het getril in huis van langsrijdend verkeer. Twee doorgangen elders in de buurt zorgen straks voor ontsluiting van de wijk.”

Martijn Kuiler

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie