• Grutto.
• Grutto. Foto: aangeleverd

Zuid-Hollands Landschap: ‘Daad snel bij woord voegen’

Algemeen 805 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Het Zuid-Hollands Landschap beheert in de Krimpenerwaard verschillende natuurgebieden. “Ook hier zien we de gevolgen van de aanhoudende stikstofproblematiek en is het belangrijk om nu snel daad bij woord te gaan voegen”, aldus woordvoerder Kirstin Poot.

Veengebieden als de Krimpenerwaard zijn het meest gevoelig voor stikstof, geeft Poot aan. “Juist omdat daar soorten leven die groeien op voedselarme gronden.”

In de Krimpenerwaard bestrijdt het Zuid-Hollands Landschap zowel stikstof als vermesting en verzuring. Poot: “Als de zuurgraad verandert - mede door stikstof - is dat het einde voor vele kenmerkende dagvlinders en planten. Alle maatregelen die wij nemen als natuurbeheerders zijn eigenlijk symptoombestrijding. We doen het natuurlijk wel, maar belangrijk is om zo snel mogelijk de uitstoot naar beneden te brengen.”

ZHL heeft met verschillende andere natuurorganisaties haar steun uitgesproken voor de stikstofaanpak van het kabinet en roept de minister op snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen.

In een gezamenlijke statement: ‘Herstel van de natuur kan niet langer wachten. Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing. Ook boeren hebben die duidelijkheid nodig voor het maken van houdbare toekomstplannen. Wij zijn ervan overtuigd dat het kán: herstel van onze bedreigde natuur, een natuurvriendelijke landbouw en een gezonde leefomgeving. Met deze maatregelen kunnen de betrokken partijen – provincies, landbouwsector en natuurorganisaties – aan de slag om gezamenlijk gebiedsplannen te gaan maken’.

Poot: “De provincie is nu aan zet om de stikstofopgaven om te zetten in concrete plannen. Deze plannen zijn ook voor ons nog niet duidelijk. Ondertussen blijven wij ons inzetten voor meer wederkerige samenwerkingen en een gezonde balans in het landelijk gebied.”

ZHL werkt in haar gebieden nauw samen met alle betrokken partijen. Poot: “Daarbij staan een gezonde leefomgeving en een gezonde natuur voorop. In het landelijk gebied betekent dit dat we veel gesprekken aan de keukentafel voeren. Deze leiden tot een aantal vruchtbare samenwerkingen met onder meer natuurinclusieve boeren, die voor ons broodnodig zijn. Zo beschermen we bijvoorbeeld in de Krimpenerwaard met boeren weidevogels zoals grutto’s, veldleeuweriken en kieviten. Natuur beheren willen en kunnen we niet alleen, maar doen we samen met overheden, inwoners en boeren.”

Lees ook:

- ‘Krimpenerwaard kan niet zonder vee’

- ‘Stikstofaanpak heeft grote impact in Krimpenerwaard’

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie