Afbeelding
Foto: Verstoep

Plan voor elf woningen op locatie monumentale boerderij Vlist

Algemeen 2.867 keer gelezen

VLIST • Het stoppen van een boerenbedrijf aan de West-Vlisterdijk in Vlist maakt de realisatie van elf woningen mogelijk. Tenminste, als de gemeenteraad medewerking verleent.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan ‘West-Vlisterdijk 64, Vlist’ vast te stellen. Hiermee komen de agrarische bedrijfsactiviteiten op deze locatie ten einde en wordt een woonbestemming mogelijk gemaakt met behoud van de monumentale boerderij. Dit vrijwel geheel binnen de bestaande bouwvolumes.

Het betreft de beeldbepalende boerderij ‘Tot hier an toe’, die momenteel bewoond wordt door één huishouden. De rest van het perceel werd voornamelijk gebruikt als paardenhouderij. Het plan omvat het verbouwen van de huidige stallen tot elf woningen, waarvan minimaal acht levensloopbestendig -voor ouderen- en daarnaast voor gezinnen. 

Het monumentale pand wordt gesplitst en in de stallen, de hooiberg en de manege komen negen woningen. 

Vitaal
Het plan, opgesteld door projectontwikkelaar Verstoep, past in het streven om de kern Vlist vitaal te houden met een passend woningaanbod, stellen burgemeester en wethouders in het voorstel aan de raad: ‘Toekomstige bewoners van het erf kunnen zelfstandig blijven wonen binnen Vlist en hebben sociale contacten nabij. Juist voor de doelgroep 55-plus is er weinig woningaanbod. Vlist kent weinig tot geen locaties waar woningen ontwikkeld kunnen worden zonder aantasting van het lint en het omliggende landschap.’

B&W stelt dat de ruimtelijke kwaliteit met het plan verbetert: ‘Door de verbouwing van de bestaande opstallen, renovatie van het monument en de sloop van de manege krijgen alle gebouwen een kwaliteitsimpuls. Daarnaast wordt de nieuwe schuurwoning op de plek van de manege zodanig gesitueerd dat de zichtlijn vanaf de West-Vlisterdijk op molen De Bachtenaar verbetert. Ten slotte komt het plan ook de terreininrichting ten goede, doordat alle paardenbakken en sleufsilo’s worden verwijderd, in ruil voor een open groene invulling’. 

Geen opvolger
De betreffende agrariër heeft geen opvolger. B&W: ‘Gezien de locatie, tegen de kern van Vlist aan, is een boerenbedrijf hier ook niet wenselijk en passend. Een woonfunctie ligt meer voor de hand’.

De commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft ingestemd met het beeldkwaliteitsplan, dat uitgaat van een ‘boerderij-ensemble’. 

Gemeenteraad
Politiek Krimpenerwaard bespreekt het voorstel dinsdagavond 25 januari, waarna de gemeenteraad op 8 februari het eindoordeel geeft.

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie