• Archieffoto van de vervuiling op het EMK-terrein.
• Archieffoto van de vervuiling op het EMK-terrein. Foto: onbekend/gifbeltkrimpen.net

Brandbrief omwonenden EMK-terrein: ‘Sanering vervuilde grond krijgt veel minder prioriteit’

Algemeen 1.048 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • Omwonenden van het EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel zijn ontstemd over de saneringsvariant waar vertegenwoordigers van het Rijk en de gemeente Krimpen aan den IJssel donderdag in Den Haag over zullen spreken. 

In een brandbrief aan de gemeenteraad schrijft Stichting Belangen IJsseldijk (waarin de omwonenden zich hebben verenigd) dat in de te bespreken ‘ambtelijke voorkeursvariant’ de nadruk ligt op het ‘zo snel mogelijk’ inrichten van het terrein. De sanering van de vervuilde grond krijgt veel minder prioriteit.

Blijft liggen
Het is in de variant de bedoeling om de zwaarste vervuiling op het EMK-terrein in te pakken. Het blijft dus grotendeels liggen op het terrein. En dat staat volgens de stichting ver af van de gestelde doelen die zijn vastgelegd in het oorspronkelijke plan: het zoveel mogelijk saneren van de ernstig vervuilde grond.

De stichting wijst op de grote gezondheidsrisico’s van de vervuiling. “Deze gifbelt bevindt zich op zeer korte afstand van onze woningen, aan de andere kant van de Sliksloot. Als stoffen of gassen van het EMK-terrein vrijkomen, dan is het verspreidingsgebied van de stank en kankerverwekkende stoffen vele malen groter en bestrijkt niet alleen onze directe woonomgeving, maar grote delen van Krimpen en Capelle.”

De bewoners zien de ambtelijke voorkeursvariant als een ‘afkooppoging’ om het project financieel rond te krijgen en niet als een poging om het zwaar vervuilde EMK-terrein grondig te saneren en dus duurzaam achter te laten voor nu en voor toekomstige generaties.

Aromaten
Het is algemeen bekend dat de bodem van het EMK-terrein zeer ernstig is verontreinigd met zware metalen en vluchtige aromaten. Om die reden werd het terrein in 1989 gesaneerd volgens de IBC-methode (Isoleren, Beheersen en Controleren). Langs de waterkant kwam een damwand en het geheel werd afgedekt met een dikke laag asfalt. Nazorg was noodzakelijk.

In de huidige situatie mag het EMK-terrein niet worden belast, laat staan ontwikkeld. Daarom is er een paar jaar geleden besloten om het ruim zes hectare grote terrein opnieuw te saneren om het daarna in gebruik te nemen als bedrijventerrein.  

In 2019 ging aannemer Dura Vermeer aan de slag. Na het bouwrijp maken van het niet vervuilde deel, kwam het werk stil te liggen voor een ‘heroriëntatie’. Er bleek veel meer gif in de grond te zitten dan men dacht. Ook zou de damwand kunnen bezwijken bij een diepe(re) afgraving. De hele sanering gaat nu naar verwachting miljoenen meer kosten. 

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat verklaarde eerder dat de extra kosten niet meer in verhouding staan tot de maatschappelijke opbrengsten. Om die reden wilde ze ook niet de toezegging doen dat het terrein volledig wordt gesaneerd.  

Floris Bakker

Redactiecoördinator Het Kontakt - Woerdense Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie