• Jaap Graveland en Richard Slagboom op het pontje tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland. Het project Prachtlint gaat zo symbolisch de rivier over.
• Jaap Graveland en Richard Slagboom op het pontje tussen Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerland. Het project Prachtlint gaat zo symbolisch de rivier over. Foto: Peter Paul Klapwijk

Project Prachtlint maakt Krimpenerwaard stuk kleurrijker

Algemeen 800 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • Bermen en kaden vol streekeigen bloemen die natuurgebieden aan elkaar verbinden. Project Prachtlint gaat de Krimpenerwaard een stuk kleurrijker maken.

Hoe lang het duurt voor het Prachtlint er ligt? Richard Slagboom moet er even over nadenken. “Het is niet zo dat alle bermen volgend jaar al vol streekeigen bloemen staan. Die zijn jarenlang geklepeld. Om ervoor te zorgen dat er meer soorten planten en dieren in de bermen voorkomen, willen we ze ecologisch beheren. Dat betekent twee keer per jaar maaien en het maaisel afvoeren. Daardoor verschraalt de grond en groeien er meer bloemensoorten. Het duurt wel even voordat we zover zijn; dit is een project van de lange adem.”

Netwerk
Slagboom is projectleider van Prachtlint, het burgerinitiatief dat in 2012 startte in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Aanleiding was het besluit van toenmalig staatssecretaris Henk Bleeker om een streep te zetten door de aanleg van de Ecologische Hoofdstructuur, een netwerk van bestaande en toekomstige natuurgebieden in Nederland. “Dat was wel een grote klap, maar tegelijkertijd ontstonden er her en der allerlei initiatieven om dat netwerk op kleinere schaal toch te realiseren. Om zo de biodiversiteit te versterken.”

In het begin was er toch wat scepsis over wat Blauwzaam, de stichting die de uitvoering van het project op zich nam, nou precies voor ogen had. Slagboom: “Critici waren bang dat wij alle bermen en kades vol zouden gooien met bonte mengsels van uitheemse zaden. Toen mensen het uiteindelijke resultaat van onze inzet inzagen - kleurrijke bermen vol inheemse bloemen waar allerlei insectensoorten van profiteren - groeide het enthousiasme voor ons project.”

In 2015 lukte het Blauwzaam om het project Prachtlint verder uit te bouwen door overeenkomsten te sluiten met gebiedsbeherende partijen als gemeenten en waterschappen. Die beloofden voortaan hun bermen ecologisch te gaan beheren. Ook een aantal agrariërs sloot zich aan bij Prachtlint.

Slagboom zag op allerlei plekken in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden initiatieven ontstaan. “Veel bewoners wilden hun graag de handen uit de mouwen steken om hun eigen omgeving aantrekkelijker maken. Zo is er een bloemenlint rond een sportpark aangelegd, kregen braakliggende percelen een vlindervriendelijke inrichting en zijn vele boerenerven voorzien van erfbeplanting. Stuk voor stuk parels die aan elkaar worden verbonden door een snoer van natuurlijke linten, zoals kades en bermen. Planten, insecten en zoogdieren kunnen zich nu beter verplaatsen door het gebied.”

Los
Jaap Graveland, voorzitter van de Natuur- en Vogelwerkgroep Krimpenerwaard (NVWK), hoorde een paar jaar geleden voor het eerst van Prachtlint. “Het is natuurlijk een prachtig initiatief dat ook echt succesvol is gebleken”, zegt hij. “Ook hier heb je allerlei partijen, zoals provincie, gemeenten, waterschap en Oasen, die hun groenbeheer willen aanpassen en over willen stappen op ecologisch beheer. De NVWK legt bijvoorbeeld weer vlinderidylles aan. Dat gebeurt nu allemaal vooral los van elkaar. Zonde natuurlijk, want je kunt zóveel van elkaar leren.”

Het bracht Graveland op het idee om tijdens de motiemarkt van de gemeente Krimpenerwaard een voorstel in te dienen. Dit om het initiatief ‘Prachtlint’ de rivier over te krijgen. Hij was verheugd dat de motie die hij had voorgesteld bijna unaniem werd aangenomen door de gemeenteraad. “In september ondertekende wethouder Janet Hofman het biodiversiteitsconvenant Prachtlint Krimpenerwaard. “Door het tekenen van het convenant spreekt de gemeente Krimpenerwaard haar ambitie uit om de bermen voortaan ecologisch te beheren.”

Slagboom spreekt van een belangrijke stap. “Het is mooi dat er iets op papier staat, maar er zitten nog wel wat stapjes tussen het plaatsen van je handtekening onder een stuk papier en het daadwerkelijke ecologische beheren van je bermen. Het gaat uiteindelijk om de man die met zijn tractor het werk verricht.”

Draagvlak
Graveland is ervan overtuigd dat er ook in de Krimpenerwaard voldoende draagvlak is voor het project. “Je ziet nu al lokale initiatieven in het gebied die bedoeld zijn om de biodiversiteit te verbeteren. Zo heeft de Lionsclub Krimpen aan den IJssel contact met ons gezocht om bermen in te zaaien met streekeigen bloemen. Het zou mooi zijn als bijvoorbeeld de Jeugdnatuurwacht zich bij dit initiatief aansluit. Zo betrek je jong en oud bij het verbeteren van de biodiversiteit.”

www.prachtlint.nl

Floris Bakker

Redactiecoördinator Het Kontakt - Woerdense Courant

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie