Afbeelding

Lopik ontkomt niet aan lastenverzwaring inwoners

Algemeen 334 keer gelezen

LOPIK • Als politiek Lopik de meerjarenbegroting sluitend wil krijgen ontkomt het niet aan lastenverzwaring voor de inwoners. Dit ondanks het voornemen om de komende jaren de onroerend zaakbelasting niet te verhogen.

Kiezen tussen 'klein bier' en maatregelen die er echt toe doen. De Lopikse gemeenteraad zocht woensdagavond naar ruimte om de meerjarenbegroting op orde te brengen.

Niet florissant
Nick Kramer (VVD) erkende dat de financiële situatie 'er niet florissant uitziet': "De meerjarenbegroting laat een min zien. We moeten stevig aan de bak om het gat te dichten."

Het meerjarenperspectief toont voor de jaren tot en met 2023 rode cijfers. Van min 94.000 euro komend jaar tot 204.000 euro in 2023. En dan is er nog geeneens sprake van nieuw beleid.

Onder andere de doorwerking van eerder genomen raadsbesluiten (min 562.000 euro) drukt zwaar op de begroting.

Reden voor Arie Schep (SGP) om kritisch in de spiegel te kijken: "Het zijn over het algemeen allemaal goede besluiten, maar je overziet als raadslid niet altijd wat dat voor de langere termijn betekent. Neem het geplande en noodzakelijke onderhoud aan bruggen. Dat werkt de komende tientallen jaren op de begroting door. Moet het zo 'luxe' als dat we hebben afgesproken, of kan het gewoon functioneel en veilig? Dat moeten we ons serieus afvragen. Steken we het geld in stenen of in mensen?"

Natuurlijk is dat niet het hele verhaal. Lopik ziet zich, net als andere gemeenten, geconfronteerd met een forse lastenstijging doordat het Rijk enkele jaren geleden diverse taken afstootte naar gemeenten. Het meegeleverde budget voldoet niet. De jeugdzorg, met een flinke toename in de hulp aan jongeren, is daar een voorbeeld van. Daarnaast zijn de personeelskosten flink gestegen, onder andere door inhuur, doen gemeenschappelijke regelingen en stichtingen een aanslag op de begroting en maakt Lopik een inhaalslag op het gebied van (groen)onderhoud.

Waardevol Lopik
De gemeenteraad kwam in twee eerdere sessies al bij elkaar en wilde nu een klap op de opgestelde nota 'Waardevol Lopik' geven. Deze nota kwam dit jaar in de plaats van de gebruikelijke Kadernota en gaat als leidraad dienen bij toekomstige raadsvoorstellen.

Onder de loep lagen bijvoorbeeld de openingstijden van de gemeentewerf, het klantcontactcentrum en het zwembad. Door in daluren dicht te gaan, kan een besparing worden bereikt. De partijen lieten weten dit zeker het onderzoeken waard te vinden.

Ook op het gebied van leges (zoals het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of (omgevings)vergunning) valt nog wel wat te winnen, maar dit bestempelde wethouder Gerrit Spelt als het eerder genoemde 'klein bier'. "Daar gaan we de oorlog niet mee winnen."

OZB
Politiek Lopik ontkomt niet aan lastenverzwaring voor de inwoners, ook al is afgelopen jaar tijdens de behandeling van de Kadernota afgesproken af te zien van verhoging van de OZB de komende jaren. Adrie Strien (CDA): "We moeten nu echt durven ingrijpen. Dat is onontkoombaar."

Ook wat Bea de Kruijf (CU) betrof was een verhoging van de lastendruk voor inwoners bespreekbaar, 'maar dan wel geleidelijk'."

Over de hoogte van de lastenverzwaring was nog geen overeenstemming. De ChristenUnie vond zo'n 50 euro per jaar per huishouden wel voldoende, terwijl de meeste andere fracties eerder aan het dubbele dachten.

Het college van B&W gaat met de uitkomst van de bespreking aan de slag om later dit jaar wel een sluitende meerjarenbegroting te presenteren, met hopelijk ruimte voor nieuw beleid.

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie