Afbeelding
Foto: Floris Bakker

Historisch besluit over Krimpens EMK-terrein

Algemeen 778 keer gelezen

KRIMPEN A/D IJSSEL • De Krimpense gemeenteraad stemde donderdag in met het bestemmingsplan voor de Stormpolderdijk, beter bekend als het EMK-terrein. Hiermee komt sanering en herontwikkeling van het 5,5 ha grote terrein een stap dichterbij.  

Burgemeester Martijn Vroom sprak, nadat hij een klap met de voorzittershamer gaf, dan ook van een historisch besluit. "Dit is toch al jaren één van de meest vervuilde stukjes van Nederland." De wijziging van het bestemmingsplan was nodig om herontwikkeling van het EMK-terrein tot een nieuw bedrijventerrein mogelijk te maken. De hoofdbestemming van het terrein – 'bedrijven' – blijft gehandhaafd. Vanwege de uitgifte van bedrijfskavels moest het bestemmingsplan op onderdelen worden aangepast, onder meer om de aanleg van wegen mogelijk te maken.

Geluid
De wijziging van het bestemmingsplan was in de commissievergadering al uitgebreid besproken. Daar kwam ook de geluidsbelasting ter sprake. "Het is nu stil op het terrein, maar mensen moeten er rekening mee houden dat er een toename zal zijn van geluid", merkte Bert Luijendijk (Stem van Krimpen) op. Wethouder Oosterwijk antwoordde dat het merendeel van de bewoners geen geluidhinder zal ondervinden. Het geluidsniveau blijft veelal rond de 50 Db, wat vergelijkbaar is met licht autoverkeer, huiskamergeluiden of regen.

Mogelijk bevinden zich nog archeologische resten op en rond het EK-terrein. Omdat die in een zwaar vervuild gebied liggen, is veldwerk niet mogelijk. Daarom worden er afspraken gemaakt met de aannemer die de sanering uit zal voeren. Oosterwijk: "Als ze iets waardevols aantreffen, moet de aannemer dat melden. Dan wordt bepaald of de vondst veilig wordt gesteld. Een dergelijke vondst is echter altijd ondergeschikt aan een veilige sanering."

Het EMK-terrein is van de Rijksoverheid. Die heeft geld beschikbaar gesteld voor de sanering. Die zou in het najaar van 2018 moeten beginnen. Als het terrein gesaneerd is, koopt de gemeente Krimpen aan den IJssel het terrein terug van het Rijk.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie