• BOA's in de Krimpenerwaard (foto: gemeente Krimpenerwaard/www.krimpenerwaard.nl)
• BOA's in de Krimpenerwaard (foto: gemeente Krimpenerwaard/www.krimpenerwaard.nl)

‘Gemeente moet keuzes maken, Krimpenerwaard te groot voor BOA’s’

Algemeen 300 keer gelezen

KRIMPENERWAARD • De gemeente Krimpenerwaard moet prioriteiten stellen, omdat het gebied te groot is voor vijf 'Buitengewoon Opsporingsambtenaren'.

Deze BOA's zullen vaker worden ingezet bij grote evenementen, handhaving van de horecawet, parkeerovertredingen en het tegengaan van zwerfafval. "We moeten keuzes maken", zegt burgemeester Roel Cazemier. "Uit de evaluatie van het jaar 2015 blijkt dat het onmogelijk is voortdurend te controleren in de hele Krimpenerwaard."

Basis
Na de herindeling heeft de nieuwe gemeente flink geïnvesteerd in het opbouwen van een goed werkend BOA-team. Duidelijk werd dat de basis, nodig voor de BOA om zijn werk goed uit te kunnen oefenen, niet op orde was. Het werken met vijf verordeningen maakte het bepaald niet overzichtelijker. Daarnaast werden de BOA's veelvuldig geconfronteerd met oude afspraken.

In 2015 zijn er 585 meldingen verwerkt. Verkeer- en parkeeroverlast, zwerfvuil, hondenpoep en overlast door voor jongeren scoorden het hoogst. Verwacht wordt dat het aantal meldingen zal toenemen door de invoering van de website www.burgerklacht.nl en de lancering van de MijnGemeenteapp voor inwoners.

Cazemier: "Bij grote evenementen is meer inzet van de BOA noodzakelijk. Niet alleen tijdens het evenement zelf, maar ook in de voorbereidingsfase. Controle bij de opbouw is nodig, zodat de doorgang voor hulpdiensten gewaarborgd is. Daarnaast is het streven om actief te controleren op de inrichtingseisen van horecabedrijven en het naleven van de vergunning. In 2016 is een start gemaakt met de handhaving op de parkeerschijfzones. Dit wordt met name voortgezet in de kernen Schoonhoven, Bergambacht en Haastrecht, waar de parkeerdruk erg hoog is."

De overlast van afval, illegale stort en zwerfafval is groot en scoort hoog op het lijstje van ergernissen van inwoners. Huishoudelijk afval wordt naast de ondergrondse containers gezet, plastic afval wordt onjuist of op de verkeerde dagen aangeboden. Met de invoer van Diftar (2017) in de gehele gemeente wordt een verhoging van het aantal meldingen verwacht.

Pieter van der Laan

Robert van der Hek

Redacteur / coördinator van Het Kontakt - Krimpenerwaard

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie