• In oktober 2020 werd voor de eerste keer de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis.
• In oktober 2020 werd voor de eerste keer de regenboogvlag gehesen bij het gemeentehuis. Foto: Peter Stam

Politiek Alblasserdam stemt in met vervolg LHBTIQ+ beleid; alleen SGP gaat niet akkoord

Nieuws 1.298 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Met uitzondering van de SGP is de Alblasserdamse politiek goed te spreken op het vervolg op het LHBTIQ+ beleid. De politici en ook wethouder Margreet de Deugd zetten in op de weg van de geleidelijkheid.

De inbreng van Wim van Krimpen (PvdA) was wat dat betreft tekenend: “Voor mij is dit een voorstel met een goede Alblasserdamse insteek: niet opruiend en met respect naar onze bevolking. We houden rekening met alle partijen. Het is passend voor ons dorp: geen pridetochten op de Alblas, geen regenboogzebrapad.” 

Het nieuwe beleidsplan is een vervolg op het eerdere Beleidsplan LHBTI 2020-2022, dat de gemeenteraad begin 2021 aannam. Uit onderzoek van deze krant bleek dat in 2021 en 2022 het beleid vrijwel niets veranderd had in Alblasserdam en dat er maar heel weinig actie op was ondernomen. 

Daarop kwamen de partijen vrijwel niet terug. Jako Sterrenburg (ChristenUnie) stipte het kort aan. “Veel acties uit het eerdere beleidsplan zijn niet uitgevoerd en dat is best jammer. Er zitten veel goede punten in het nieuwe plan, veel ervan hadden al uitgevoerd moeten worden. Overigens vinden wij het ook jammer dat het hijsen van de regenboogvlag weer is opgenomen. Daar waren en zijn we nog steeds op tegen.”

Uitgebreid besproken
Het uitblijven van reacties kan wethouder Margreet de Deugd, in een gesprek na de vergadering, verklaren. “De artikelen in Het Kontakt zijn in de raadswerkgroep al uitgebreid besproken. Vandaar dat de insteek van dit beleid is dat we de actiepunten concreet maken, zodat je straks niet omheen kunt.” 

De raadswerkgroep was vanaf het najaar achter de schermen bezig met het opstellen van het nieuwe LHBTIQ+ beleidsplan. Op de vraag wat er ‘voor de schermen’ gebeurde voor de doelgroep reageert de wethouder: “Er is expliciet aandacht gevraagd voor Radar, met een oproep om discriminatie te melden. Dat is gedaan via de gemeentepagina, mijn column en onze social media. Het heeft een breed podium gehad. Na de zomervakantie herhalen we dit in het kader van de Coming Out Day.” 

“Daarnaast zijn we in gesprek met het Brughuis (het centrum waar diverse maatschappelijke organisaties zijn ondergebracht, red.) over hoe zij genderinclusief en gendersensitief kunnen ondersteunen. Het gaat er dan om dat er rekening wordt gehouden dat niet iedereen vanzelfsprekend een man of vrouw is en zo aangesproken wil worden.”

‘Zie af van LHBTIQ+ beleidsplan’
De SGP was als enige tegen het nieuwe LHBTIQ+ beleidsplan. Raadslid Jan Mark ten Hove vroeg wethouder Margreet de Deugd tijdens de commissievergadering er helemaal van af te zien. “Steek energie in het bevorderen van de sociale veiligheid van élke Alblasserdammer. Daarmee komen we ook op voor de LHBTIQ+ gemeenschap en dringen we dwang en drang vanuit de overheid terug.” 

Hij vroeg zich af of het voorgestelde plan recht doet aan sentimenten in de samenleving. “Veel mensen in Alblasserdam hebben gestemd op partijen als Forum voor Democratie en JA21, er is een grote Turkse gemeenschap in ons dorp; luisteren we wel voldoende naar de zwijgende meerderheid? Dit beleidsplan is sturend, gericht op inclusie acceptatie. Wordt de exclusieve opvatting van de SGP nog wel serieus genomen?”

Bedreigingen
Aanleiding voor het opzetten van het beleid waren de signalen dat het voor de LHBTIQ+ gemeenschap in het dorp Alblasserdam moeilijk is om voor hun seksuele geaardheid uit te komen, met onder meer (ernstige) psychische problemen ten gevolg. Het gemeentebestuur sprak zelfs van kwetsen, discriminatie en (doods)bedreigingen. Je kunt je dan afvragen of deze bescheiden en geleidelijke aanpak voldoende is.

Burgemeester Jan Willem Boersma: “Als je terugkijkt, doen we eigenlijk nooit genoeg. De weg van geleidelijkheid lijkt misschien haaks te staan op de urgentie, maar ik denk dat het uiteindelijk meer oplevert dan als je te hard van stapel loopt. Misschien hadden we meer moeten doen. Toch denk ik dat er aan de andere kant een paar stapjes zijn gezet waardoor je verder bent dan vier jaar geleden. En wat ook best genoemd mag worden: er zijn niet veel vergelijkbare gemeenten die zo’n beleid al hebben. Die hebben bijvoorbeeld wel een regenboogzebrapad, maar verder geen gemeentelijk plan van aanpak.” 

Andere toon
Wethouder De Deugd: “Zo waren we heel blij dat de SGP, die uit de raadswerkgroep was gestapt, zich afgelopen jaar weer heeft aangesloten. Aan de andere kant: de PvdA slaat nu ook een andere toon aan. Die dachten aan een veel grootsere en dus meer conflicterende aanpak. Dat is milder geworden in de afgelopen jaren.” 

Opvallend in het nieuwe beleid is daarnaast dat pas in het eerste kwartaal van 2024 begonnen wordt met het grootste deel van de actiepunten, zoals het contact leggen met verenigingen, scholen en geloofsgemeenschappen. Dan zijn we alweer een half jaar verder. “We willen met een concreet aanbod van trainingen en een folder met een Alblasserdamse inslag komen. Die moet nog ontwikkeld worden. Mocht die folder eerder klaar zijn, dan gaan we er ook eerder mee het dorp in.” 

Amsterdam
Burgemeester Boersma vult haar aan: “Deze aanpak is op Alblasserdamse schaal. Er zijn gemeenten die bijvoorbeeld in hun voorwaarden om subsidies te verlenen heel strakke lijnen hanteren, zoals Amsterdam. Dat zou hier averechts werken.” 

Wel is in de subsidiebeschikkingen opgenomen: ‘Wij vragen u in het kader van deze subsidieverlening uitvoering te geven aan ons inclusieve beleid. Dat wil zeggen dat u zo veel mogelijk rekening houdt met al onze inwoners, ongeacht hun leeftijd, gender, seksuele oriëntatie, culturele, etnische of religieuze achtergrond of beperking, naast factoren als armoede, opleiding of identiteit.’ Wethouder De Deugd: “Wij kiezen voor de zachte krachten en de weg van de geleidelijkheid.”

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Afbeelding
Papendrecht krijgt een kinderburgemeester: 'jeugd meer betrekken bij gemeente' Nieuws 7 uur geleden
• De brandweer controleert of het vuur gedoofd is.
Brandende kliko beschadigt huis en serre aan de Nicolaas Beetsstraat in Papendrecht 112 22 uur geleden
Afbeelding
Verdacht object aangetroffen in Alblasserdam; explosievenverkenner doet onderzoek 112 21 mei, 13:37

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden