• De locatie De Loopplank, waar de flexwoningen komen.
• De locatie De Loopplank, waar de flexwoningen komen. Foto: Bert Bons

Omwonenden locatie nieuwe flexwoningen in Alblasserdam: ‘Wij horen niets van de gemeente’

Nieuws 1.172 keer gelezen

ALBLASSERDAM • Omwonenden van De Loopplank, waar flexwoningen komen, zijn ontevreden over de communicatie van de gemeente Alblasserdam.

Dat liet een inspreekster afgelopen week duidelijk horen tijdens de commissievergadering Grondgebied. “We zijn 2,5 maand verder nadat bekend werd dat er op de locatie De Loopplank flexwoningen komen, maar we zijn vanuit de gemeente nog niet veel wijzer geworden.” 

“Zelf hebben we niet stilgezeten en een bewonersgroep opgericht. Via een wob-verzoek hebben we documenten opgevraagd, maar veel is onleesbaar gemaakt vanwege de geheimhoudingsplicht. Wij dachten dat de gemeente transparantie zo belangrijk vond. We hebben een zienswijze ingediend op 9 mei, maar wachten nog steeds op een reactie.”

Pieter de Hoochplaats
Burgemeester en wethouders besloten in maart dat er 40 tot 60 tijdelijke woningen, zogenaamde flexwoningen, aan de Pieter de Hoochplaats komen. Dit is op de plek waar vroeger de christelijke basisschool de Loopplank was gevestigd. 

De inspreekster richtte zich ook direct tot verantwoordelijk wethouder Margreet de Deugd. “Het gemeentebestuur geeft aan te willen communiceren. Maar als je belt, mailt of fysiek langsgaat krijg je geen antwoorden. De wethouder heeft na de raadsvergadering van 28 maart beloofd vragen per mail te beantwoorden, maar we hebben niets ontvangen. Er is geen enkele vorm van communicatie vanuit de gemeente.”

Boetekleed
Wethouder De Deugd trok op dat punt het boetekleed aan. “Er zijn enkele mails uitgezet in de organisatie en die van u is blijven liggen.” De inspreekster reageerde direct: “Maar u had mij persoonlijk beloofd te reageren.”

Wethouder De Deugd gaf toe: “Dat is niet goed geweest. Er is de afgelopen maanden ook een wissel geweest, de projectleider die op dit dossier zat is weggegaan en de vervanger moest worden ingewerkt. Dat kan ook de reden zijn geweest voor een stuk onduidelijkheid.” 

Klankbordcommissie
Tegelijkertijd benadrukte ze communicatie en participatie zeer belangrijk te vinden. Ze verwees daarvoor naar het plan van aanpak, waarin wordt aangegeven dat er een klankbordcommissie met bewoners wordt opgericht.

Daarnaast stelt de gemeente een sociaal projectleider aan als contactpersoon tussen woningcorporatie Woonkracht 10 en het gemeentebestuur aan de ene kant en bewoners aan de andere kant. “En op 19 juni komt er een bewonersavond; vanaf die datum gaat de participatie echt starten.”,

Gemiste kans
Vanuit de commissie kwamen er positieve geluiden over het onderdeel communicatie in het plan van aanpak. Wel stelde Albert Brasser (SGP): “Waarom is de sociaal projectleider niet eerder ingezet? Dat is een gemiste kans.” 

En Remco de Boer (D66): “Wethouder, kunt u naar aanleiding van de inbreng van de inspreekster aangeven hoe omwonenden op korte termijn betrokken en gehoord gaan worden?” 

Wethouder De Deugd reageerde daarop: “Er wordt af en toe een nieuwsbrief verstuurd. Vorige week stond daarin het plan van aanpak. Dat is de communicatie, naast de klankbordcommissie die we op gaan zetten. Verder verwijs ik u naar het communicatieplan in het plan van aanpak.”

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app