Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Voorlopig staat Papendrecht er financieel goed voor; onderzoek naar grote meevaller

Nieuws 708 keer gelezen

PAPENDRECHT • De gemeente Papendrecht staat er financieel goed voor. Het boekjaar 2022 werd onlangs afgesloten met een positief saldo van 11,5 miljoen euro. Dat is ruim tweemaal zoveel dan was voorzien.

“Het jaar 2022 was opnieuw een bijzonder jaar”, meldt het gemeentebestuur van Papendrecht. “De corona-epidemie was aflopend, maar de eerste drie maanden van 2022 hebben wij nog zeker last gehad van de beperkende maatregelen.”

Nadat deze crisis leek beteugeld diende zich een andere crisis aan, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne. Als gevolg van deze oorlog zijn de prijzen enorm gestegen en ontstond een nieuwe crisis: de energiecrisis. Huishoudens dreigden in de problemen te raken en maatregelen waren nodig. Ter compensatie daarvan heeft de gemeente eind 2022 extra geld van het Rijk ontvangen.

Onduidelijk
Voor wat dit allemaal op de langere termijn betekent, is voor iedereen nog onduidelijk. Wethouder financiën Sophia de Keizer: “Van het Rijk ontvangen we vaak eenmalig geld waarmee we langdurige taken moeten uitvoeren. Dat levert op korte termijn een positief resultaat op, maar op de lange termijn onzekerheid. Deze manier van geld toewijzen door het Rijk levert veel ongenoegen op bij ons als gemeente.”

Van het positieve resultaat van 11,5 miljoen euro stelt het college aan de gemeenteraad voor om 4,4 miljoen euro in te zetten voor activiteiten in 2023, 3,1 miljoen euro toe te voegen aan de algemene reserve en 4 miljoen euro in de ‘spaarpot’ voor toekomstige investeringen.

Dit positieve saldo wordt voor een groot deel veroorzaakt door de eerdere bezuinigingen die nodig waren om te sparen. Toen werd nog gedacht dat Papendrecht financieel zware tijden tegemoet zou gaan. Dat lijkt nu een andere wending te krijgen.

Wethouder Sophia de Keizer: “Het overschot is feitelijk goed te verklaren, maar is gevoelsmatig groot. Telkens zijn er verschillende verklaringen voor de overschotten van de afgelopen jaren. Daarom onderzoekt het college de wijze waarop het begrotingsproces kan worden geoptimaliseerd. Ook kan het zijn dat we te behoedzaam begroten. Wellicht zijn er andere redenen. In ieder geval gaan we dat uitgebreid analyseren.”

Goed moment
Het positieve resultaat van 11,5 miljoen euro onder aan de streep, komt voor de gemeente wel op een goed moment. Er is geld overgehouden. Deels omdat we al een overschot van bijna 5 miljoen hadden voorzien, maar onder andere ook door de verkoop van Poldermolen (het oude politiebureau) voor 2,5 miljoen euro en de gemeente heeft 900.000 euro extra ontvangen vanuit het Rijk (Algemene Uitkering), 500.000 euro voordeel bij de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal en 500.000 euro op de grondexploitaties. “Hierdoor hebben we nu een overschot op de jaarrekening van 2022 en daarmee de mogelijkheid om een buffer op te bouwen”, aldus de gemeente Papendrecht.

Spaarpot
Het college werkt bewust vanuit de samen vastgestelde ambitie voor Papendrecht aan grote projecten. “We kunnen dan denken aan projecten als het Integraal Huisvestingplan primair onderwijs (IHP), de huisvesting VO-scholen, verbetering van de verkeersveiligheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Een aparte ‘spaarpot’ is gevormd voor financiering van onder andere deze projecten. Het college stelt aan de raad voor om bij de jaarrekening 4 miljoen euro van het overschot opzij te zetten voor deze ‘spaarpot’.

Raad aan zet
De behandeling van de Jaarrekening staat gepland voor de raad van 29 juni. Een week later, in de raad van 6 juli, wordt de Perspectiefnota 2023-2028 behandeld. Ook dan is de raad aan zet en wordt besloten waar de komende periode op wordt ingezet. Dat vertaalt zich uiteindelijk naar de nieuwe begroting voor 2024 en verder, waarbij de ambities uit het collegeprogramma een plek krijgen. “Dit neemt niet weg dat er keuzes gemaakt moeten worden, vanwege beperkte middelen. Onderdeel van het eerder gemaakte bestuursakkoord is namelijk ook een gezond financieel meerjarenperspectief. Het college wil mooie dingen doen voor haar inwoners en daarvoor moeten de gemeentefinanciën op orde zijn.”

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie