Afbeelding
Foto: 123RF.com

Gemeentebestuur Papendrecht neemt maatregelen rondom energiecrisis en armoede

Algemeen 544 keer gelezen

PAPENDRECHT • Het rijk neemt maatregelen om de gestegen kosten van energie te compenseren, maar de gemeente Papendrecht neemt aanvullende maatregelen omdat de maatregelen van de regering vooral op inkomen gericht zijn. De gemeente Papendrecht vindt dat het vraagstuk breder is.

“We doen al veel aan armoedebestrijding, maar deze tijden vragen om extra aandacht voor dit vraagstuk. We moeten mensen en organisaties in de problemen helpen.” Wethouder van Erk vertelt dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt om inwoners in nood door de energiecrisis heen te helpen. “Uiteraard doen we dat op een verantwoorde manier.”

De gemeente heeft maatregelen genomen die direct gericht zijn op armoedebestrijding. De gemeente noemt dat ‘maatregelen tranche 1’, met een financieel plafond van 600.000 euro. Wethouder Van Erk: “We pakken onze accommodaties aan, waar veelal ook gebruikers in gehuisvest zijn. We intensiveren onze duurzaamheidsmaatregelen. We starten hiermee zo snel mogelijk. De nood is immers in sommige situaties al groot.”

Bij de uitwerking gaat het concreet om de volgende maatregelen:
• Door voorlichting en communicatie over regelingen (die gevolgen energiecrisis en armoede compenseren) de toegankelijkheid bevorderen en het maken van een communicatieplan.
• Inzetten van mogelijkheden om bijzondere bijstand in individuele gevallen toe te passen.
• Inzetten van mogelijkheden tot verruiming gebruik lokaal noodfonds.
• Inzetten van subsidieregeling voor initiatieven die inwoners blijvend uit de schulden en/of armoede krijgen.
• Doorvoeren van quick wins en versnellen op het vlak van duurzaamheid bij accommodaties in eigen beheer (zoals verlichtingssensoren, tochtstrips, radiatorfolie, aanbrengen zonnepanelen en led-verlichting, enzovoorts).
• Het intensieve contact met maatschappelijke organisaties en bedrijven voorlopig frequent organiseren, de vinger aan de pols houden en monitoren of en hoe deze organisaties en bedrijven het hoofd kunnen bieden aan de energiecrisis.
• Het bestuur van het sportcentrum verzoeken het sportcentrum voor mensen die daar willen douchen (badhuisfunctie) open te stellen.

Langere termijn
Wethouder Van Erk: “Onze zorg gaat ook uit naar maatschappelijke organisaties en bedrijven. We weten dat het rijk studeert op maatregelen die ook hier voor compensatie van de energiecrisis kunnen zorgen. Wij verwachten echter dat ook deze maatregelen niet afdoende zullen zijn. Daarom gaan wij in gesprek met onze maatschappelijke organisaties en halen we onze contacten met het MKB nog eens extra aan. We willen zo te weten komen waar organisaties, bedrijven en instellingen echt in grote problemen zitten. We kunnen met hen in overleg gaan om oplossingen te bedenken. We denken overigens niet dat we alle problemen kunnen oplossen die door de energiecrisis worden veroorzaakt.”

De gemeente zal via de informatiekanalen actief berichten over de werking van de maatregelen en de contactmogelijkheden.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie