• Het protestbord bij de entree van het bedrijventerrein Veenweideweg in Nieuw-Lekkerland.
• Het protestbord bij de entree van het bedrijventerrein Veenweideweg in Nieuw-Lekkerland. Foto: Aangeleverd
update

Bedrijven zijn jarenlang wachten op uitbreiding bedrijventerrein in Nieuw-Lekkerland beu

Algemeen 317 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Bedrijven die al jarenlang wachten op een beloofde uitbreiding van het bedrijventerrein in Nieuw-Lekkerland, hebben een protestbord geplaatst bij de entree van het bedrijventerrein ten oosten van het dorp.

Op het bord staat de tekst ‘Gemeente, kom nou ’s in actie in ons Lekkerland. Wij ondernemers staan al jaren aan de kant!! Vooruit nu, en geen langer gedraal. Het is de hoogste tijd voor die eerste paal!’

“In het verleden is door de gemeente met grote stelligheid beloofd dat er in 2020 gebouwd zou kunnen worden”, vertelt Nijs Stam van de ondernemersvereniging. Het gaat om een gebied van drie hectare aan de Veenweideweg.

“Wij hebben toen een lijst opgesteld van ondernemers die zich daar wilden vestigen”, vervolgt Nijs. “Echter, op het moment dat over verkaveling van de locatie werd gesproken, is het erg stil geworden.”

Tot op vandaag is er geen duidelijkheid of de gedane toezeggingen wel ingevuld gaan worden. Nijs: “Dat stilzwijgen heeft ertoe geleid dat ondernemers niet langer kunnen wachten en hun heil elders gaan zoeken.”

Er hadden zich in het verleden 15 bedrijven aangemeld, maar het is niet bekend in hoeverre die allemaal nog steeds willen verhuizen naar de locatie in Nieuw-Lekkerland die ontwikkeld zou gaan worden tot bedrijventerrein.

Het plaatsen van het protestbord was voor de fractie van de SGP aanleiding om vragen te stellen aan het gemeentebestuur. De partij wil de feiten weten hoe het zit met de beloofde uitbreiding. Ook wil de SGP weten welk proces nog moet worden doorlopen om de uitbreiding van het bedrijventerrein Veenweideweg te kunnen realiseren. Oftewel: Wanneer kan de eerste paal worden geslagen?

Ook wil de SGP weten welke knelpunten voor vertraging hebben gezorgd en wat de oplossingen zijn. Ten slotte heeft de partij vragen over de wijze waarop de gemeente in de afgelopen jaren gecommuniceerd heeft over het bedrijventerrein.

De vragen van de SGP zijn op maandag 23 mei ingediend en nog niet beantwoord door het college. Meestal duurt dat enkele dagen tot maximaal enkele weken.

Begrip
“Als gemeente begrijpen we het ongeduld van de bedrijven en onderschrijven wij de wens om zo snel mogelijk tot uitbreiding te komen”, reageert woordvoerder Ingeborg Voogd van de gemeente Molenlanden.

De uitbreiding van het bedrijventerrein moet plaats vinden op grond die eigendom is van ontwikkelaar Adriaan van Erk. De rol van de gemeente is hierbij faciliterend. Dat wil zeggen dat de gemeentelijke inzet zich beperkt tot het planologisch mogelijk maken. Het initiatief voor de realisatie ligt bij de ontwikkelaar.

Ingeborg: “Daarover zijn en blijven we in gesprek met de ontwikkelaar. Ook om het belang van de ondernemers te behartigen.”

Complicerende factor in dit project is de relatie met de woningbouwontwikkeling, die ten noorden van het bedrijventerrein moet gaan plaatsvinden. De ontsluiting van het nieuwe bedrijventerrein loopt hierover. Gemeente en ontwikkelaar zijn hierover al lange tijd met elkaar in gesprek.

Vooralsnog is het niet gelukt om te komen tot een financieel haalbaar plan met voldoende ruimtelijke kwaliteit. “Als gemeente blijven wij ons inzetten om de uitbreiding van het bedrijventerrein mogelijk te maken. Voor de zomer gaan we om tafel met de ondernemers en Van Erk”, aldus Ingeborg Voogd van de gemeente Molenlanden.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie