Afbeelding
Foto: Stock

Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam zoekt voorzitter

4 apr, 14:59 Algemeen 135 keer gelezen

ALBLASSERDAM • De Adviesraad Sociaal Domein Alblasserdam bestaat uit zes leden en zoekt nog een zevende lid die de taak van voorzitterschap op zich wil nemen. Deze adviesraad kijkt met een kritische blik naar plannen en adviezen van het gemeentebestuur en geeft hierop zo nodig een reactie.

De adviesraad geeft ongevraagd maar ook gevraagd een reactie op plannen en wettelijke wijzigingen op diverse maatschappelijk terreinen. Denk daarbij aan de nog aan te passen Jeugdwet op lokaal niveau, de visie op het ParticiPand in de Lelsstraat, maar ook de opgang bij het Nedersassen. 

Verder inzake plannen als het starten van Alblasserdam als JOGG-gemeente (Jongeren Op Gezond Gewicht) en bijvoorbeeld het doelgroepenvervoer waarbij ouderen van 75 jaar zonder indicatie geen betaalbare ritten meer kunnen maken. De adviesraad denkt bij dat laatste onderdeel mee in de Drechtsteden-regio om te zorgen dat deze maatregel weer terugkomt omdat het nu zorgt voor minder participatie en eenzaamheid onder deze ouderen. 

Daarnaast is er enige tijd geleden een themabijeenkomst rondom armoede georganiseerd, hetgeen diverse organisaties tot elkaar heeft gebracht en inwoners verwezen konden worden naar de juiste instanties.

De leden van de adviesraad zien graag dat deze raad meer bekendheid krijgt onder de inwoners zodat signalen vanuit de Alblasserdamse samenleving sneller opgepakt kunnen worden om deze kenbaar te kunnen maken richting het gemeentebestuur. Dat kan betrekking hebben op maatschappelijke kwesties als hulpmiddelen in huis, recht op huishoudelijke hulp, jeugdzorg, algehele gezondheid, deelname aan de samenleving door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk en bereikbaarheid.

Verder zoeken de leden een zevende lid die de taak van voorzitter op zich wil nemen. Voor meer informatie of aanmelding: asdalblasserdam@gmail.com. De adviesraad is ook te vinden via Facebook en op de website www.adviesraadsociaaldomeinalblasserdam.nl.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie