Afbeelding
Foto: Stockfoto

Afname misdrijven in Molenlanden en Alblasserdam kleiner dan in regio

112 130 keer gelezen

REGIO • Het totaal aantal misdrijven in de politie-eenheid Rotterdam is in het eerste half jaar van 2021 met 11% gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 2020. Tussen 2019 en 2020 bleef het aantal misdrijven in de eenheid Rotterdam ongeveer gelijk. In Alblasserdam en Molenlanden daalde het aantal misdrijven ook, maar veel minder hard.

In Alblasserdam daalde het aantal misdrijven met 4% en in Molenlanden met 3%. In Papendrecht daalde het aantal misdrijven juist weer harder dan het gemiddelde van de regio. In Papendrecht werden 15% minder misdrijven opgetekend. Dat blijkt uit het ‘Gezamenlijk Veiligheidsbeeld 1e helft 2021 van de VeiligheidsAlliantie regio Rotterdam’, dat op donderdag 14 oktober is verschenen.

Alblasserdam
Het aantal woninginbraken in Alblasserdam laat een sterke daling zien ten opzichte van de eerste helft van 2020 (-71 procent). Er waren ook minder mishandelingen (-36 procent), maar het gaat hierbij om een beperkte ontwikkeling in absolute aantallen (verschil kleiner dan 10).

In Alblasserdam is het aantal diefstallen van motorvoertuigen toegenomen (van 6 naar 25 misdrijven) en zit hiermee weer op het niveau van de eerste helft van 2019. Ook zijn er in de eerste helft van 2021 meer vernielingen/zaakbeschadingen gemeld dan in de eerste helft van 2020 (+44 procent).

In Alblasserdam zijn alle incidenten van overlast in meer of mindere mate afgenomen ten opzichte van het eerste half jaar van 2020. De grootste daling is te zien bij verkeersoverlast (-39 procent) en burengerucht (-32 procent).

Molenlanden
Het aantal diefstallen en inbraken in woningen is in Molenlanden afgenomen met maar liefst 60%. Er werden ook 50% minder mishandelingen gemeld. Overvallen, straatroven en openlijk geweld komen niet tot nauwelijks voor in Molenlanden.

In Molenlanden is het aantal diefstallen of inbraken in bedrijven en instellingen toegenomen (+10 misdrijven). De ontwikkelingen bij de andere vormen van vermogenscriminaliteit zijn beperkt (verschil kleiner dan 10).

In Molenlanden is het aantal incidenten overlast door verwarde of overspannen personen afgenomen (-32 procent). In de volledige eenheid Rotterdam is er juist een duidelijke toename in dit type incidenten. Het aantal incidenten van burengerucht is daarentegen toegenomen met 45%.

Papendrecht
Er waren in Papendrecht geen misdrijven met een substantiële toe- of afname. Wel was er voor het tweede jaar op rij geen overval in Papendrecht. De grootste ontwikkeling in absolute zin was een daling bij woninginbraak met 9 misdrijven, hier is er sprake van een dalende trend.

In Papendrecht is alleen het aantal diefstallen van brom-, snor- of gewone fietsen substantieel afgenomen (-36 procent). De overige ontwikkelingen zijn van beperkte omvang (verschillend kleiner dan 10).

Incidenten van verkeersoverlast of overlast door verwarde of overspannen personen zijn in de gemeente Papendrecht afgenomen (respectievelijk -53% en -14%), terwijl deze incidenten in de eenheid zijn toegenomen (met respectievelijk +11% en +19%). Daarnaast is ook het aantal meldingen van jeugdoverlast afgenomen in Papendrecht (-12%).

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt Alblasserwaard en Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie