Afbeelding
Foto: Aangeleverd

Meerderheid Provinciale Staten Zuid-Holland: groeiende zorg over impact windturbines op leefomgeving

Nieuws windmolens 5.537 keer gelezen

ALBLASSERWAARD • Het verband tussen de geluidsoverlast van windturbines en een ongezonde leefomgeving: een meerderheid van Provinciale Staten maakt zich er steeds meer zorgen over. Zij vragen Gedeputeerde Staten (GS) om hier rekening mee te houden.

Twee coalitiepartijen (VVD en BBB) en zes oppositiepartijen (PVV, JA21, SGP, SP, Groep Hart voor Zuid-Holland en JOU Zuid-Holland) trokken begin deze maand aan de bel.

‘Met de plannen om het aantal windturbines op land uit te breiden, groeit de zorg over de impact op de leefomgeving’, stellen zij. ‘We zien steeds meer (wetenschappelijke) rapporten waarbij er een causaal verband wordt gelegd tussen windturbinegeluid en een ongezonde leefomgeving.’ 

Zeeland onderzoekt gevolgen
Daarbij verwijzen ze naar Zeeland. ‘Deze provincie doet samen met de GGD en het RIVM onderzoek naar de gevolgen van windenergie op de volksgezondheid.’ Ook noemen de partijen het artsencollectief Wind Wiki, dat de gezondheidsklachten als gevolg van de de overlast van windturbines aan de kaak stelt: 

‘Sylvia van Manen, huisarts uit Den Bosch, onderzocht op locaties de impact van windturbinegeluid. Zij rapporteerde dat bijna 30 procent van de respondenten aangaf te kampen met medische klachten gelieerd aan de windturbines.’

Provincie neemt regie Lansingerland over
Gedeputeerde Berend Potjer (GroenLinks-PvdA) is juist voortvarend bezig met het bevorderen van het aantal windturbines in Zuid-Holland. Neem het voorbeeld van Lansingerland: deze gemeente wilde afzien van geplande windmolens, om daarvoor in de plaats woningen te bouwen. 

De provincie nam echter de regie over om plaatsing van windturbines toch door te laten gaan.

Tot woede van het gemeentebestuur van Lansingerland. “Dit besluit heeft geen oog voor de bredere gevolgen, druist in tegen alle bestuurlijke afspraken over windenergie tussen gemeente en provincie en staat niet in verhouding met de zeer beperkte haalbaarheid van windturbines”, zo reageerde burgemeester Van de Stadt.

De twee coalitiepartijen en zes oppositiepartijen vragen nadrukkelijk aandacht voor de gezondheidsrisico’s van windturbines

Aandacht voor gezondheidsrisico’s windturbines
De twee coalitiepartijen en zes oppositiepartijen willen juist een veel terughoudender strategie. Zij vragen nadrukkelijk aandacht voor de gezondheidsrisico’s van windturbines.

Daarom vragen zij GS om de bereidheid om mee te doen met onderzoeken die ‘niet vanuit de belangen van de industrie, maar vanuit de zorg voor de omwonenden zijn opgezet’.

Nieuwe geluids- en afstandsnormen
Tegelijkertijd willen de partijen weten of GS van plan is om de nieuwe geluids- en afstandsnormen van de landelijke overheid te gaan hanteren. ‘Wilt u alle plannen die nog niet in uitvoering zijn, langs deze nieuwe meetlat leggen?’

Dezelfde vraag gaat op voor het inzetten van het voorzorgsbeginsel. ‘Is het college van GS voornemens om dit te hanteren bij de aanwijzing van nieuwe windturbines?’

Bij het voorzorgsbeginsel nemen overheden maatregelen nemen wanneer er gegronde redenen zijn om aan te nemen dat activiteiten negatieve gevolgen kunnen hebben voor het milieu of de gezondheid.

Het gaat om activiteiten waarbij de beschikbare wetenschappelijke gegevens wel indicaties geven voor een risico, maar nog onvoldoende wetenschappelijk bewijs beschikbaar is over de aard of omvang van een risico.

Als laatste vragen de acht partijen hoe de provincie ervoor gaat zorgen dat er voldoende draagvlak is voor nieuwe windenergieprojecten onder mensen die in de omgeving van nieuwe windturbines wonen. 

‘Dit gezien de zorgen over gezondheidseffecten en landschapsimpact.’

Geurt Mouthaan

Redacteur/fotograaf van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl. Daarnaast actief voor de magazines van Kontakt Mediapartners.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden

Download onze app

Heb jij de app van Het Kontakt al?

Al het nieuws uit jouw regio
Direct op de hoogte
Gratis downloaden