Afbeelding
Foto: Stock
update

College Molenlanden: ‘Betrek inwoners Wijngaarden bij bouwplannen Sliedrecht-noord’

Algemeen 1.113 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden dringt er bij Sliedrecht op aan dat de inwoners van het dorp Wijngaarden betrokken worden bij de woningbouwplannen in het weidegebied tussen Sliedrecht en Wijngaarden.

Dat deelt het college mee naar aanleiding van vragen over de woningbouwplannen in Sliedrecht-noord, die onlangs door de fracties van de VVD en het CDA werden gesteld. De beide partijen zijn bang dat het volbouwen van de polder tussen Sliedrecht en Wijngaarden het einde betekent van het Groene Hart.

De partijen hadden vragen gesteld over de redenen waarom er nu ineens een bouwplan op tafel komt voor dit gebied. Het gemeentebestuur van Molenlanden geeft in een reactie aan dat dit een vraag is voor de provincie.

“Het betreft planvorming van de gemeente Sliedrecht op grondgebied van de gemeente Sliedrecht”, stelt het gemeentebestuur van Molenlanden. “Het is niet primair aan het college van de gemeente Molenlanden om daar iets van te vinden. In algemene zin hecht het college aan het landschap zoals we dat kennen en de uniekheid van het Groene Hart. De provincie bepaalt in grote mate het beleid voor het Groene Hart en voor de genoemde planvorming is dit in eerste aanleg dan ook een zaak tussen de provincie en de gemeente Sliedrecht.”

De fractie van de VVD is niet tevreden met dit antwoord en vindt dat het gemeentebestuur meer moet doen om voor de belangen van haar eigen inwoners op te komen. En in het bijzonder voor die uit Wijngaarden. “Het kan, in de kern, niet zo zijn dat de gewenste betrokkenheid van onze gemeente in dit dossier nagelaten kan worden door een, relatief eenvoudige, verwijzing naar de (autonome) afstemming tussen provincie en Sliedrecht”, vindt de VVD. En richting het college: “U mag en moet een mening hebben over deze ontwikkeling (met een enorme impact) die een dorp in onze gemeente dreigt te gaan ervaren. En daarin ons inziens ook expliciet stelling nemen zodat u in het belang van Wijngaarden de juiste acties kunt gaan inzetten.”

De VVD vindt dat het gemeentebestuur van Molenlanden concrete stappen moet zetten om de inwoners van Wijngaarden te helpen.

Waarschijnlijk gaan er tussen Sliedrecht en Wijngaarden tussen de 1200 en 1500 woningen komen. De gemeente Sliedrecht kreeg vorige week nog via Smart Delta Drechtsteden een impuls voor de realisatie van de plannen.

Inmiddels is duidelijk dat Sliedrecht een participatietraject ‘omarmt’ en binnenkort daarmee zal starten.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie