Afbeelding
Foto: stockfoto

Werkgroep Molenbuurt in Groot-Ammers keert zich tegen komst Brede School

Algemeen 2.543 keer gelezen

GROOT-AMMERS • De werkgroep Molenbuurt in Groot-Ammers, waarin buurtbewoners zitting hebben, zijn fel tegenstander van de komst van een Brede School in hun wijk.

Het college van Molenlanden heeft vorige week ingestemd met de verdere plannen voor een Brede School in Groot-Ammers op de voorkeurslocatie Molenbuurt, aan de oostzijde van het dorp. In deze brede school krijgen de drie basisscholen in Groot-Ammers, OBS De Ammers, CBS Eben Haëzer en CBS Rehoboth samen met Wasko kinderopvang onderdak.

Ander beeld
Het gemeentebestuur meldt bij die keuze onder meer dat die genomen is nadat er ‘goed overleg is geweest met omwonenden’. Maar dat klopt volgens de werkgroep niet. “Daar hebben wij een heel ander beeld bij. De wethouder liep zelfs weg terwijl er vragen aan hem werden gesteld”, vertelt Aad Brussee van de werkgroep Molenbuurt. Volgens hem zijn er héél veel mensen tegen een Brede School in de Molenbuurt.

De werkgroep heeft in de afgelopen week een bief geschreven aan de gemeenteraad, waarin ze diverse aspecten onder de aandacht brengen, die volgens hen nog niet in de overwegingen zijn meegenomen.

Niet duurzaam
Ze vinden het bijvoorbeeld niet bepaald duurzaam dat het schoolgebouw van de Eben-Haëzer al na 20 jaar afgebroken wordt. De Werkgroep Molenbuurt vindt passend onderhoud voor deze school en ook voor de in 1983 gebouwde Rehobothschool een beter plan. Ze voelen zich hierin gesteund door uitspraken van onder meer de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten), die adviseert om scholen van een dergelijke leeftijd op te knappen.

Verder maken de rechterlijke uitspraken over stikstof het niet gemakkelijk om grote bouwplannen uit te voeren, vindt de werkgroep. “Het kan niet zo zijn dat door drie scholen te concentreren op één locatie, er verkeer wordt gecreëerd van 786 verkeersbewegingen per dag, waardoor extra stikstof wordt uitgestoten”, aldus de werkgroep in hun brief. Die vele verkeersbewegingen vinden dan ook nog eens plaats op piekmomenten tijdens het starten en het uitgaan van de scholen.

Ruimtebeslag
Daarnaast vindt de werkgroep het ruimtebeslag van de toekomstige brede school erg groot. Volgens de VNG-normen geldt voor een school van meer dan 225 kinderen een maximum schoolplein van 600 meter, terwijl er nu een plein is ingetekend van 3000 vierkante meter.

Ook noemt de werkgroep het vreemd dat het perceel grond in de Molenbuurt, waar de Brede School moet komen, een boekwaarde van nihil heeft. “Zeker in deze tijd zijn percelen grond alleen maar meer waard geworden.”

Hoge kosten
Evenmin is in het rapport rekening gehouden met de hoge kosten van het nemen van verkeersmaatregelen, waaronder de aanleg van drie bruggen, het aanpassen van drie bruggen, het aanpassen van twee kruispunten, het wijzigen van de entree van de Molenbuurt en de aanleg van een brug tussen het perceel in de Molenbuurt en de Haarsteeg.

Als de gemeente haar plannen niet wijzigt, schroomt de werkgroep niet om een advocatenkantoor in te schakelen. Ook overwegen ze een handtekeningenactie, om daarmee duidelijk te maken dat veel mensen tegen de plannen zijn.

Voorkeurslocatie
De beslissing over de Brede School in de Molenbuurt in Groot-Ammers is nog niet genomen, maar in april 2021 wees de gemeenteraad de Molenbuurt al aan als voorkeurslocatie voor de nieuw te bouwen brede school. Na dit raadsbesluit vonden verschillende onderzoeken plaats. Onder andere onderzoek naar verkeer, water en bodem, flora en fauna en archeologie.

In het verkeersonderzoek werden enkele maatregelen voorgesteld om de toekomstige verkeerssituatie te verbeteren. Deze maatregelen zijn door adviesbureau Antea Group verder uitgewerkt. Nu de onderzoeken zijn afgerond, concludeert het college dat de voorkeurslocatie geschikt is voor de beoogde ontwikkeling.

Intussen wil wethouder Bram Visser graag in gesprek met de werkgroep. “De uitnodiging hiervoor is eruit en hopelijk volgt snel een datum van gesprek”, meldt woordvoerder Iris Kooij van de gemeente Molenlanden.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Regio bekrachtigt betrokkenheid bij verdere ontwikkeling i_lab Algemeen 3 feb, 08:35
Afbeelding
Tentoonstelling en open huis Modelbouw Vereniging Papendrecht Algemeen 3 feb, 08:13
Afbeelding
Fotograaf Cees van der Wal terug uit Oekraïne; 'Niet te bevatten' Algemeen 2 feb, 20:00