Afbeelding
Foto: nl.123rf.com

Vereenvoudiging voor verantwoording gemeentelijke fractieondersteuning

Algemeen 835 keer gelezen

MOLENLANDEN • De politieke partijen hoeven geen jaarlijkse verantwoording meer af te leggen over de fractieondersteuning die ze krijgen van de gemeente. Dat werd donderdagavond 1 december duidelijk tijdens een commissievergadering van de gemeente Molenlanden. Vanaf 2023 bestaat de jaarlijkse bijdrage uit een basisbedrag van 650 euro per fractie en krijgt de partij per raadszetel 65 euro.

Hierdoor hoopt de gemeenteraad efficiënter te kunnen werken en onnodige bureaucratie te voorkomen. Wel moeten de fracties hun financiën bijhouden en kan er te allen tijde bij de fractie verantwoording worden opgevraagd. Om te zorgen dat het geld verantwoord wordt uitgegeven, wordt in de Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2023 helder aangegeven waar het fractiebudget voor bedoeld is: voor (ondersteunende) activiteiten die de volksvertegenwoordigende, kaderstellende of controlerende rol van de fractie versterken.

Er worden geen problemen verwacht, omdat raadsleden zich gecommitteerd hebben aan de Gedragscode. In de Gedragscode zijn onder andere afspraken opgenomen over integer omgaan met gemeentelijke financiën.

Geen discussie
Het grootste gedeelte van de gemeenteraad kan ‘de vereenvoudiging toejuichen’, zoals VVD-raadslid Marieke de Wit het verwoordde. Als belangrijke motivatie voor de wijziging van de financiële verantwoording wordt genoemd dat de uitgaven van de partijen in het verleden bijna nooit leidden tot vragen of discussies, omdat de fracties zich keurig aan de afspraken hielden.

De ChristenUnie was bij monde van Mirjam Kollenstaart als enige kritisch over het voorstel. Zij maken zich zorgen over de transparantie van de politiek. “De jaarlijkse afrekening is toch een soort stok achter de deur om alles goed vast te leggen voor de verantwoording. Bovendien is het vertrouwen in de politiek bij veel mensen al niet zo groot. Dit soort dingen regelen om het onszelf makkelijk te maken, vergroot dat vertrouwen volgens mij niet.”

Lijn doorzetten
Bovendien kan, volgens Kollenstaart, de vereenvoudiging het idee opwekken dat de gemeente met twee maten meet. Voor het aanvragen van een subsidie moeten inwoners een aanvraagformulier invullen, waarin zij uitleggen waarvoor zij geld willen en hoe zij dat willen uitgeven. Bij een aantal regelingen dienen er ook bewijsmiddelen en/of andere bijlagen toegevoegd worden.

Het verschil is volgens de gemeente dat de fractiebudgetten geen regeling betreft waar iedereen een beroep op kan doen. Hierdoor is de noodzaak tot controle minder. Kollenstaart: “Ons past een bescheiden houding, waarin we onszelf niet minder streng beoordelen dan we van anderen zouden vragen.”

CDA-raadslid Jonette Korevaar hoopt juist dat de vereenvoudiging van de procedure een voorbeeld gaat zijn voor andere processen. “Het is in beeld waar het om gaat en het is op te vragen. We hopen dat dit een lijn is die op verschillende plekken ingezet kan worden, bij alle maatregelen die we nemen.”

In de oude situatie kregen de politieke partijen jaarlijks een voorschot. Elke fractie houdt de uitgaven bij en jaarlijks worden de uitgaven op rechtmatigheid beoordeelt door de auditcommissie. Zij ondersteunt de gemeente bij financieel technische onderwerpen. Wat er over is van het fractiebudget werd teruggestort of als reserve bestemt. De verantwoordelijkheid om geld dat over is terug te storten of als reserve te behouden ligt in de nieuwe situatie bij de fracties zelf. De gemeenteraad stemt in de raadsvergadering op 13 december hoogstwaarschijnlijk in met het besluit.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie

Afbeelding
Regio bekrachtigt betrokkenheid bij verdere ontwikkeling i_lab Algemeen 3 feb, 08:35
Afbeelding
Tentoonstelling en open huis Modelbouw Vereniging Papendrecht Algemeen 3 feb, 08:13
Afbeelding
Fotograaf Cees van der Wal terug uit Oekraïne; 'Niet te bevatten' Algemeen 2 feb, 20:00