• Het pand aan de Wilgenweg 8 waar de Oekraïnse vluchtelingen op de begane grond opgevangen zullen worden.
• Het pand aan de Wilgenweg 8 waar de Oekraïnse vluchtelingen op de begane grond opgevangen zullen worden. Foto: Bert Bons

Opvang Oekraïense vluchtelingen start binnenkort in deel pand Wilgenweg

Algemeen 1.024 keer gelezen

GROOT-AMMERS • De gemeente Molenlanden verwacht dat de opvang van de eerste Oekraïense vluchtelingen in het pand aan de Wilgenweg in Groot-Ammers, op industrieterrein Gelkenes, over maximaal twee weken van start kan gaan.

In de afgelopen maand is er hard gewerkt aan het verbouwen van het pand naar een geschikt verblijf voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zo zijn de grote ruimtes in kamers opgedeeld, is een gemeenschappelijke plek ingericht waar ook gekookt kan worden en er komen sanitaire voorzieningen in het pand.

Vertraagde levering
De aannemer werkt de komende tijd aan de afbouw. Daarna kan de inrichting starten. Tot voor kort zag het ernaar uit dat de locatie op 30 september opgeleverd kon worden. Door vertraagde levering van materiaal en te weinig personeel bij de aannemer, wordt deze oplevering maximaal twee weken later.

Nu kijkt de gemeente of de opvang al in een deel van het pand opgestart kan worden. “Als dat lukt, verwachten we binnen twee weken de eerste mensen te kunnen ontvangen”, aldus de gemeente Molenlanden in een raadsinformatiebrief. Daarna komen er geleidelijk meer mensen.

Eerst wordt opvang ingevuld voor mensen uit de particuliere opvang van Molenlanden. Later volgt in- en doorstroom vanuit de regionale aanmeldlocatie. De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid coördineert dit.

Binnen de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid moeten er gezamenlijk 2560 opvangplekken komen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Op dit moment zijn er 2446 plekken gerealiseerd.

Daling
“In Molenlanden zien we dat de afgelopen periode een daling is ingezet van het aantal particulier opgevangen vluchtelingen. Op 19 september waren dit er vanuit Molenlanden 262. Op 24 juni waren dit er nog 320. We zien dat er sinds afgelopen mei weinig tot geen nieuwe instroom plaatsvindt, zoals afgesproken door de stichtingen die zich bezighouden met de particuliere opvang.”

Het beeld is dat het grootste deel van de uitstromende vluchtelingen de terugreis naar Oekraïne heeft gemaakt. Een kleiner deel is doorgestroomd naar een gemeentelijke opvanglocatie elders in de regio of in het land.

Bij de inrichting van de locatie aan de Wilgenweg volgt de gemeente de landelijke richtlijnen van de Gemeentelijke Opvang Oekraïne (GOO). Dit kan voor vluchtelingen die overkomen uit de particuliere opvang soms een versobering zijn ten opzichte van de huidige woonsituatie. De inzet is om mensen hier zo goed als mogelijk in te begeleiden.

Meer asielzoekers
Ook andere vluchtelingen spelen in onze regio een rol. Als regio is er een opgave om tot en met 31 december 450 plekken te creëren voor de opvang van asielzoekers, om de overloop vanuit Ter Apel te realiseren. In Molenlanden zoeken we de afgelopen periode ook naar geschikte locaties in het kader van deze COA-opvang.

“Daarnaast weten we, en die oproep is al gedaan door de rijksoverheid/het COA, dat onze halfjaarlijkse taakstelling voor de eerste helft van 2023 voor de huisvesting van statushouders minimaal anderhalf keer zo groot zal zijn”, meldt de gemeente Molenlanden. De taakstelling voor de tweede helft van 2022 is 34 personen. Voor de eerste helft van 2023 zijn dat er dan minimaal 51. 

Vanuit het rijk is opgeroepen om nu al extra statushouders op te nemen zodat de gemeente een voorsprong kan nemen op de taakstelling voor de eerste helft van 2023. In overleg met de woningbouwcorporaties probeert Molenlanden deze taakstelling te halen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie