Afbeelding
Foto: Pexels
ingezonden mededeling

Vrees voor overschot aan casinoreclames van casino’s zonder Cruks

Algemeen 54 keer gelezen

Op 1 oktober 2021 was het D-Day voor heel veel casinoliefhebbers: op die datum ging de veel besproken wetgeving Kanspelen op Afstand van kracht. 

Waar casinos zonder Cruks voor die belangrijke datum nog hun spellen konden aanbieden zonder te beschikken over een vergunning, is dat nu wel anders. Om legaal spelers te mogen ontvangen in je fysieke casino of in je online casino moeten kansspelaanbieders tegenwoordig beschikken over een licentie uitgegeven door de Kansspelautoriteit.

Een goede zet om online gokken veilig te houden en gokken zonder Cruks tegen te gaan. Maar aan de invoering van deze nieuwe wet hangt ook een prijskaartje: er is een overvloed aan casinoreclames te vinden op televisie, radio, internet en langs de weg. Uiteraard stelt de wet een heel aantal eisen aan het mogen uitzenden van reclames, toch is er een reële vrees dat binnen de kortste keren er een overschot aan casinoreclames komt. Lees mee over de reclameregels voor dit soort spotjes, of deze angst gegrond is en of de bestaande reclameregels wel voldoen.

Veranderingen sinds oktober 2021
Voor gokliefhebbers brengt de nieuwe Kansspelwetgeving van oktober 2021 toch wel wat veranderingen teweeg. Nederland heeft nu aardig wat (online) casino’s met vergunning op de kaart staan waar gegokt kan worden. Waar voorheen gokken zonder Cruks erg populair was, is dat nu niet meer mogelijk. De overheid wil dat kansspelen beter gereguleerd worden zodat spelers zich in een veilige omgeving bevinden waar ze kunnen gokken. Daarnaast komt niet elk casino zonder licentie in aanmerking voor een vergunning. Er gelden strikte eisen en regels waar een casino aan moet voldoen. Ook is er een tool in het leven geroepen die controleert of een speler wel toegang mag krijgen tot het (online) casino. Deze tool heet het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (afgekort tot Cruks). Alleen spelers die niet zijn opgenomen in dit register mogen het (online) casino betreden om mee te spelen.

Vanaf nu moet een casino over een vergunning beschikken maar ze moeten zich ook houden aan diverse regels. Een van deze regels is dat online goksites geen reclame mogen maken of bonussen mogen verstrekken aan jongeren tot 24 jaar. Ook kwetsbare groepen mensen en mensen met gokproblemen zijn hiervoor uitgesloten. Daarnaast zijn casino’s verplicht om het gokgedrag bij te houden van bezoekers en ook casino’s zonder limiet mogen niet meer bestaan. Elke speler moet zelf een daglimiet instellen om gebruik te maken van de diensten van het casino.

Een van de naweeën van de invoering van de wet Kansspelen op Afstand is dat er meer en meer reclamespotjes te zien zijn op radio en televisie. Ook op internet en op grote billboards langs de wegen zijn steeds meer casinoreclames te zien. Uiteraard begrijpelijk want elk online casino wil zoveel mogelijk bezoekers trekken naar hun website.

Casinoreclame en de regels
Elke casinoreclame moet voldoen aan bepaalde regels. De wet hanteert de volgende eisen
aan het maken van reclame voor online casino’s:
• Reclame die aanzet tot risicovol spelgedrag met kansspelverslaving als gevolg is niet toegestaan
• Er mag geen reclame gemaakt worden voor kwetsbare groepen zoals minderjarigen en personen met een gokverslaving
• Er mag geen reclame gemaakt worden voor specifieke spellen die kansspelaanbieders aanbieden op hun website of in de app
• Een casinoreclame mag geen een agressief of misleidend karakter hebben
• Er mogen geen huis-aan-huisbezoeken afgelegd worden door medewerkers van casino’s om hun casino te promoten
• Daartegenover staat dat spelers wel persoonlijk benaderd mogen worden tenzij ze dit niet willen
•  Verder vergunninghouders ook periodiek rapporteren aan de raad van bestuur over hun reclame- en wervingsactiviteiten

Aanvullende eisen waaraan casinoreclame moet voldoen
Naast de regels die hierboven zijn genoemd, gelden er sinds 1 april 2021 ook onderstaande aanvullende regels:

Persoonsgegevens mogen niet gebruikt worden
Persoonsgegevens die worden achtergelaten door spelers mogen niet gebruikt worden voor reclamedoeleinden.

Figuranten die meedoen in een reclamespotje
Bij het gebruik van figuranten of rolmodellen in een reclamespotje gelden ook bepaalde regels. Zo mogen jongeren die jonger zijn dan 25 jaar niet worden gebruikt en ook personen die een substantieel bereik hebben onder minderjarigen of jongvolwassenen zoals TikTokkers, YouTubers of andere influencers mogen niet ingezet worden in casinoreclame.

Eisen aan het tijdstip van uitzenden
Op televisie mogen reclames voor (online) casino’s niet worden uitgezonden tussen 6 uur ’s in e ochtend en 7 uur in de avond.

Reclame maken in games
Wat ook niet mag volgens de wet is reclame maken in games. Elke website of app waar games worden aangeboden mag geen reclame maken voor kansspelaanbieders.

Gebruik van topsporters in casinoreclame
Voor het maken van reclamespotjes of reclame-uitingen mag er geen gebruik worden gemaakt van actieve topsporters of teams, wel mogen deze groepen gesponsord worden door de kansspelaanbieder.

Verscherpte reclameregels bij online gokken in Nederland
Vanaf de invoering van de nieuwe kansspelwetgeving in oktober vorig jaar komen er steeds meer casinoreclames voorbij. Hoe meer reclames, hoe irritanter mensen het kunnen gaan vinden. Daarom hebben veel kansspelaanbieders ook vrees dat het grote aantal reclamespotjes uiteindelijk averechts gaan werken. De laatste maanden hebben verschillende bedrijven contact met elkaar gehad om te kijken wat hieraan gedaan kan worden. Zo zijn Holland Casino en de Nederlandse Loterij voorstander van het instellen van een limiet van het aantal spotjes dat per reclameblok uitgezonden mag worden.

Kamer wil reclamecode voor online casino’s in Nederland
Niet alleen de casino’s zelf hebben problemen met het huidige reclamebeleid, ook de Tweede Kamer heeft twijfels. Er is een motie ingediend door diverse Kamerleden. Zij willen dat de door de Kansspelautoriteit opgestelde reclamecode voor televisie en radio ook gaat gelden voor online casino’s. Op dit moment geldt het uitzenden van casinoreclames tussen bepaalde tijdstippen namelijk niet voor online casino’s. Om jongeren te beschermen moeten er striktere regels komen voor online marketing voor online casino’s.

Te veel casinoreclame en casino’s zonder Cruks
De angst dat er steeds meer gokreclames komen, blijft groeien. Hoewel er na de invoering van de nieuwe Kansspelwetgeving strengere regels gelden voor het uitzenden en maken van casinoreclame, gelden niet alle regels ook voor de online casino’s. Naast (online) gokaanbieders willen ook diverse Kamerleden dat de reclameregels strenger worden zodat er minder reclames te zien zijn en dat doelgroepen als jongeren beter worden beschermd. Aan de andere kant heerst er ook de angst bij de regering dat een te streng verbod op reclames de kanalisatie van casino’s met vergunning in de weg kan staan. Men vreest dat veel spelers zich zullen gaan wenden tot buitenlandse casinos zonder Cruks. Om de populariteit van gokken zonder Cruks dus te beperken is het van belang dat vergunninghouders wel voldoende ruimte krijgen om zichzelf te promoten.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie