Afbeelding
Foto: stockfoto

Molenlanden pakt rioleringsproblemen aan

24 jun, 15:34 Algemeen 5 keer gelezen

MOLENLANDEN • Met instemming van de raadsleden gaat de gemeente Molenlanden de komende tijd de rioleringsproblemen aanpakken. De overbelaste plekken worden het eerst aangepakt.

Woningbouwprojecten in Molenlanden lopen vertraging op doordat het rioleringsstelsel onvoldoende capaciteit heeft. Bij zeven rioolstrengen is sprake van overbelasting, vooral als er veel regen valt. Het coalitieprogramma, waarin een versnelde bouwopgave is opgenomen van achthonderd woningen voor de komende vier jaar, komt zo in gevaar.

Regenwater
De gemeente wil korte termijnoplossingen doorvoeren en later lange-termijnoplossingen uitwerken. Korte termijnmaatregelen zijn het afkoppelen van regenwater en dotteren van rioolbuizen. Deze maatregelen bieden echter onvoldoende soelaas om in de verwachte bouwopgave voor de komende jaren te voorzien.

Bouwplannen
Het is mogelijk dat voor het goed blijven functioneren van het riool een tijdelijke stop op het in behandeling nemen van nieuwe principeverzoeken nodig is, of een tijdelijke vergunningenstop of voorbereidingsbesluit. Bij zeven strengen vragen de in procedure zijnde bouwplannen om voorrang. De gemeente schat dat het aanpakken van deze strengen ongeveer 9 miljoen euro zal kosten.

Investeringsvoorstel
Het college vroeg de raad donderdag 23 juni tijdens de commissievergadering om een krediet van 100.000 euro beschikbaar te stellen voor de uitwerking van voorstellen. Burgemeester en wethouders willen de raad in november een definitief investeringsvoorstel voorleggen voor in ieder geval de zeven prioritaire strengen en een perspectief voor de overige strengen.

Toekomst
Bas de Groot (SGP) vroeg zich af of een overcapaciteit van 10 procent in de toekomst voldoende zal zijn. “Mogelijk willen we in de toekomst meer op het gebied van woningsplitsing.” Wethouder Jan Lock erkende: “Toekomstig beleid is niet meegenomen.”

Geen afwijzing
Het CDA was heel blij met het voorstel. Wout de Jong: “We zijn blij met de constatering dat alle mensen die een aanvraag indienden ook geholpen zullen worden. Iedereen die een aanvraag wil doen voor een omgevingsvergunning of een bestemmingsplan wil wijzigen, moet niet omwille van de riolering een afwijzing krijgen.

Kaders nodig
Wethouder Lock constateerde: “Ik hoor raadsbreed dat u verantwoordelijkheid wilt nemen voor de uitdaging die er is. Wel hoor ik toonverschillen. De zeven strengen geven we prioriteit. Afkoppelen geeft daar even lucht, maar zodra we de aanvragen goedkeuren is die lucht alweer op. Daar zijn kaders voor nodig. Daar waar de riolering binnen de veertig meter ligt, is het een wettelijke basisvoorziening en zijn we verplicht aansluiting mogelijk te maken.”

Het onderwerp staat opnieuw op de agenda van de raadsvergadering van donderdag 7 juli.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt editie Alblasserwaard en Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie