Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Aantal misdrijven in Alblasserwaard daalt harder dan in regio

2 jun, 12:03 Algemeen 285 keer gelezen

REGIO • Het aantal misdrijven in Papendrecht, Alblasserdam en Molenlanden is in het afgelopen aanzienlijk harder gedaald dan in de wijdere regio. Dat blijkt uit een rapport dat de Veiligheidsregio heeft gepresenteerd.

Waar het aantal misdrijven in de eenheid Rotterdam in 2021 met 8 procent gedaald is ten opzichte van 2020, was dat in Molenlanden (-10 procent), Alblasserdam, (-22 procent) en Papendrecht (-25 procent) aanzienlijk hoger.

Alblasserdam
In Alblasserdam zijn, in vergelijking met de eenheid Rotterdam, significant minder inwoners slachtoffer geworden van traditionele criminaliteit in de afgelopen twaalf maanden (13,4 procent tegenover 21,2 procent). Ook geweldsdelicten (-3,0 procent) en vermogensdelicten (-4,8 procent) kwamen in de gemeente minder vaak voor dan in het complete gebied van de eenheid Rotterdam.

Van alle vormen van overlast in de buurt, kwam verkeersoverlast in Alblasserdam het vaakst voor (36,0 procent). Fysieke verloedering (22,6 procent), sociale overlast (12,2 procent) en milieuoverlast (12,5 procent) kwamen alle drie minder vaak voor dan in de eenheid.

Het rapportcijfer voor veiligheid in de woonbuurt is in Alblasserdam significant hoger dan in de eenheid Rotterdam, namelijk 7,4 tegenover 7,1. Inwoners van de gemeente voelden zich ook aanzienlijk minder vaak onveilig in de eigen buurt (11,8 procent) en gaven minder aan het gevoel te hebben dat criminaliteit veel voorkomt in de buurt (7,6 procent).

Molenlanden
Traditionele criminaliteit kwam het afgelopen jaar in de gemeente Molenlanden ook significant minder vaak voor in vergelijking met de eenheid Rotterdam (10,3 procent tegenover 21,2 procent). Het grootste verschil is zichtbaar bij vermogensdelicten (-7,3 procent). Online criminaliteit kwam ongeveer even vaak voor als in de eenheid.

Voor alle vormen van overlast in de buurt geldt dat inwoners van Molenlanden hier minder vaak mee te maken krijgen dan inwoners van de eenheid Rotterdam. Voornamelijk overlast door fysieke verloedering komt in de gemeente minder vaak voor (-15,2 procent).

In Molenlanden is men, ten opzichte van de eenheid, aanzienlijk positiever over de veiligheid van de woonbuurt (rapportcijfer 8,0 tegenover 7,1). Ook voelen inwoners zich minder vaak onveilig in de eigen woonbuurt (-12,7 procent), ervaren zij minder vaak gevoelens van discriminatie (-7,4 procent) en zijn ze minder vaak van mening dat er veel criminaliteit voorkomt in de woonbuurt (-11,4 procent).

Papendrecht
Ook inwoners van de gemeente Papendrecht zijn in het afgelopen jaar, in vergelijking met de eenheid Rotterdam, minder vaak slachtoffer geworden van traditionele criminaliteit (14,5 procent tegenover 21,2 procent). Het verschil is het grootst bij vermogensdelicten (-4,4 procent). Ook online criminaliteit kwam in Papendrecht minder vaak voor (12,4 procent tegenover 17,7 procent).

Alle vormen van overlast in de woonbuurt kwamen in Papendrecht minder vaak voor dan in de eenheid Rotterdam. Bij verkeersoverlast wijkt de mate van ervaren overlast het sterkst af van de eenheid (-10,4 procent).

In Papendrecht is men, ten opzichte van de eenheid, positiever over de veiligheid in de woonbuurt (rapportcijfer 7,5 tegenover 7,1). Ook de mate waarin men zich onveilig voelt in de buurt, de mate van ervaren discriminatie en het idee van de hoeveelheid criminaliteit in de buurt wijken significant af van de eenheid in positieve zin.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie