• Bram Visser, Joke van de Graaf en Corné Egas presenteren het coalitieakkoord.
• Bram Visser, Joke van de Graaf en Corné Egas presenteren het coalitieakkoord. Foto: Rick den Besten

Doe Mee! en SGP leggen geen nadruk op de verschillen, maar juist op de overeenkomsten

Algemeen 886 keer gelezen

MOLENLANDEN • Ja, DoeMee! en SGP hadden allebei iets uit te leggen aan hun achterban. Maar ze kwamen eruit met elkaar. “Door vooral te kijken naar de overeenkomsten.”

DoeMee!, SGP en VVD presenteerden maandagmiddag hun coalitieakkoord. Met name op het vlak van de ‘immateriële zaken’ had het zomaar een ‘no go’ kunnen worden, want juist daar staan met name DoeMee! en SGP op de flanken van het Molenlandse politieke spectrum. “Maar we hebben vooral gekeken naar onze overeenkomsten en niet naar de verschillen. Daar zijn we goed uitgekomen”, aldus DoeMee-fractieleider Joke van de Graaf.

Zonder slag of stoot ging dat niet. “Fractie en bestuur toonden zich best kritisch. Maar door in mogelijkheden te denken kwamen we steeds stapjes verder.” 

Ambtsgebed
Onder meer het ambtsgebed lag gevoelig binnen DoeMee!, dat afschaffing hiervan had willen bepleiten. Maar zover komt het de komende vier jaar niet. De bestaande afspraken omtrent terras- en winkelopenstelling op zondag, Week van Respect, ambtsgebed en vloekverbod zullen worden gerespecteerd. Vanuit de drie coalitiepartijen zal geen initiatief worden genomen of worden gesteund om hierop wijzigingen aan te brengen.

Van de Graaf: “We houden zoals het nu is. Daarin hebben we elkaar gevonden.” Of de DoeMee-kiezers daar blij mee zullen zijn? “Wij gaan ze opzoeken, zoals we gewend zijn. En ja, er zullen best vragen over leven”, beseft Van de Graaf.

Sfeer beneden nul
Ruim drie jaar geleden, bij de vorming van het eerste college van Molenlanden, werd er nog een flinke wig gedreven tussen DoeMee! en SGP. “De start was toen ijskoud, de sfeer beneden nul”, beaamde Corné Egas (SGP). “Maar we hebben in de gemeenteraad een constructieve houding aangenomen en steeds positief meegedacht. En zo zijn we elkaar steeds beter gaan verstaan. Dat dit nu kan, is een product van de afgelopen jaren.”

De achterban van de SGP zal niettemin niet hard staan te juichen over een coalitie met DoeMee!, net zoals dat andersom het geval is. Toch was Egas er veel aan gelegen om er met de lokale partij uit te komen; beide behaalden immers winst. 

“Het is voor iedereen duidelijk hoe wij in de principiële zaken staan. DoeMee! begreep dat. We zijn verrast door de openheid en eerlijkheid van de gesprekken. En voor het terugdraaien van sommige besluiten zou sowieso geen raadsmeerderheid te vinden zijn.”

De SGP heeft er nooit een geheim van gemaakt het liefst een partij van christelijke signatuur als derde partij mee te nemen in het college. Maar dat was geen optie voor DoeMee! 

“We hebben geen spel willen spelen, maar ook dit gesprek op de inhoud gevoerd”, aldus Egas. “Voor ons was het geen reden om de gesprekken af te breken.”

Verantwoordelijkheid nemen
Bram Visser (VVD) heeft de verkiezingsnederlaag inmiddels verwerkt. “De teleurstelling was groot, ons paste bescheidenheid. Maar toen de vraag kwam, hebben we gezegd: ‘Dit willen we invullen’. We hebben onze verantwoordelijkheid, de tweede liberale waarde, genomen. En nu gaan we veerkrachtig doorpakken.”

Mannenbolwerk
Arco Bikker, Johan Quik (beiden DoeMee!), Jan Lock, Piet Vat (beiden SGP) en Bram Visser worden de wethouders in het nieuwe college. Een mannenbolwerk -net zoals in buurgemeente Vijfheerenlanden- dus, met Theo Segers als burgemeester.

DoeMee! had zich vooraf niet uitgesproken over de tweede wethouderskandidaat. “Wij hadden ook vrouwelijke kandidaten”, lichtte Joke van de Graaf toe. “Maar gaandeweg het formatieproces beseften we hoe hard er in de afgelopen periode is gewerkt. Dat willen we nu borgen en uitbouwen. We hebben naar de inhoud gekeken en dan kunnen we met Johan Quik de meeste continuïteit bieden in het college. Gelukkig hebben we in onze fractie wel vier vrouwen.”

Lees ook: www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/312285/portefeuilleverdeling-wethouders-molenlanden

Rick den Besten

Hoofdredacteur Kontakt Mediapartners, (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard, webmaster Regio-Voetbal.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie