• Grote blijdschap bij DoeMee, de lokale partij die opnieuw de grootste werd in Molenlanden.
• Grote blijdschap bij DoeMee, de lokale partij die opnieuw de grootste werd in Molenlanden. Foto: Rick den Besten

Molenlanden: college van DoeMee!, SGP en VVD in de maak

Algemeen 1.725 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden krijgt zeer waarschijnlijk een college van DoeMee! (twee wethouders), SGP (twee wethouders) en VVD (één wethouder). Dit betekent dat CDA ten opzichte van het huidige college buiten de boot valt. De SGP, dat bij de verkiezingen achter DoeMee! de tweede partij werd, komt hiervoor in de plaats.

Op basis van de gevoerde gesprekken is het advies van een college met DoeMee!, SGP en VVD afkomstig van informateur Willem Gradisen. In een driepartijencoalitie was het aanschuiven een tweede confessionele partij voor DoeMee! niet bespreekbaar. Dat laatste had vanwege het draagvlak wel de voorkeur van de SGP, zonder er een breekpunt van te maken.

Eerste emoties
De VVD sprak zich aanvankelijk uit voor een coalitie van DoeMee!, SGP, CDA en VVD, maar kwam daar gaandeweg het informatieproces op terug. ‘Vanuit voortschrijdend inzicht en het feit dat de eerste emoties verwerkt zijn, duidt de VVD deze brede coalitie als minder wenselijk’, valt uit de gesprekverslagen op te maken.

Lastig uit te leggen
Met DoeMee! en SGP krijgt Molenlanden een college waarin de twee ‘uitersten’ van de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn. Een coalitie met de SGP is lastig uit te leggen aan de DoeMee!-kiezers, zei DoeMee! recent.

‘Veel DoeMee!-kiezers hebben juist op DoeMee! gestemd als tegenhanger van de SGP. Maar Doe Mee! beseft dat dit net zo goed kan gelden voor de SGP: ook die partij zal een coalitie met DoeMee! aan de achterban moeten uitleggen’.

Voorkeur  voor VVD
Volgens Gradisen is de voorkeur van DoeMee! voor de VVD als derde collegepartij goed te onderbouwen:

• De VVD wordt gewaardeerd voor de wijze waarop deze partij de afgelopen raadsperiode met name de financiële portefeuille heeft beheerd.
• De VVD heeft één zetel meer dan Progressief Molenlanden, waardoor deze partij getalsmatig meer kan bijdragen aan de stevigheid van een driepartijencoalitie.
• De VVD staat op immateriële onderwerpen redelijk dicht bij DoeMee! en heeft op materiële onderwerpen inhoudelijke raakvakken met de SGP.

Gecompliceerder
Gradisen noemt een eventuele vierpartijencoalitie niet onmogelijk, maar wel gecompliceerder voor wat betreft de portefeuilleverdeling en het aantal wethouders. ‘Wanneer DoeMee!, SGP en VVD erin slagen met elkaar helder afspraken te maken en verschillen weten te overbruggen, vormt dit een solide, stabiel en herkenbaar nieuw college’.

Zondagopening winkels en ambtsgebed
De informateur verwacht dat ruimte kan worden gevonden voor afspraken over de immateriële zaken.

De SGP heeft nog altijd de voorkeur immateriële zaken buiten het coalitieakkoord te laten en wil uitgaan van een status quo. Er zullen door de SGP geen initiatiefvoorstellen worden gedaan om huidige zaken (zoals de openingstijden van de horeca, RdB) terug te draaien. 

DoeMee! geeft aan begrip te hebben voor eventuele gewetensbezwaren bij collegeleden op bepaalde onderwerpen en wil de immateriële zaken ‘procesmatig goed opschrijven in het coalitieakkoord’. Op enkele onderdelen wil DoeMee! een verruiming bespreken, zoals maatwerk per kern voor zondagopening van winkels. Er zal door DoeMee! geen blokkade worden gelegd op het ambtsgebed en vloekverbod; eerder speelde de lokale partij nadrukkelijk wel met die gedachte.

Gradisen geen formateur
Gradisen ziet voor zichzelf geen rol in de formatie weggelegd. Hij vindt het voor de hand liggen, indien gewenst, hiervoor een kandidaat te zoeken in de eigen kring van Molenlanden.

Het advies van Gradisen wordt maandagavond 11 april besproken door de gemeenteraad; aanvang 18:00 uur.

Lees ook: www.hetkontakt.nl/regio/alblasserwaard/308968/onbegrip-over-no-go-doe-mee-voor-tweede-confessionele-partij-in

Rick den Besten

Hoofdredacteur Kontakt Mediapartners, (sport)redacteur/fotograaf Het Kontakt Alblasserwaard, webmaster Regio-Voetbal.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie