Afbeelding
Foto: Johan Klos

Raad Molenlanden over nieuwe entree: ‘Kinderdijk moet geen spookdorp worden’

7 apr, 12:49 Algemeen 492 keer gelezen

MOLENLANDEN • ‘Positief kritisch’. Dat is de gemeenteraad van Molenlanden over de plannen voor het nieuwe entreegebied van Kinderdijk. Dinsdagavond werd tijdens de commissievergadering wel duidelijk dat ‘puzzelstukje drie en vier’ nog missen voordat de raad in wil stemmen met het huidige plan. Zo wil de raad onder meer een betere uitwerking hoe de leefbaarheid van het dorp gewaarborgd wordt en de uitkomsten van het draagkrachtonderzoek zien.

Het stedenbouwkundig plan van een entree naar het molengebied die uitnodigt om erheen te gaan, werd door de gemeente Molenlanden begin maart gepresenteerd. De historische zichtlijnen moeten onder meer hersteld worden. Ook moet het cultureel erfgoed veiliger worden voor bewoners en toeristen en is het de bedoeling dat het een groener, overzichtelijker gebied wordt.

Daarvoor moet flink gesloopt en verbouwd worden. Onder meer het pand Windkracht 4 gaat verdwijnen. Verder kan er in de toekomst niet meer geparkeerd worden, moeten er meer waterbussen gaan aanmeren en komen er aparte routes voor fietsers en wandelaars.

Spookdorp
Diverse insprekers misten vooral het dorp zelf in het plan, dat volgens hen met name op toeristen is gericht. Hoe profiteert het dorp Kinderdijk van deze mensenstroom? En hoe wordt de authenciteit van het molengebied, en de leefkwaliteit van de molenbewoners gewaarborgd?

“Leefbaarheid en toerisme moeten hand in hand gaan”, verwoordde Wim Verloop van Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk het sentiment dat leeft. “Door het verdwijnen van woningen rondom het entreegebied dreigt een ‘sociale woestijn’ ontstaan. Dat de betrokken buurman vervangen wordt door cameratoezicht en handhaving zal Kinderdijk geen goed doen. Als we dat stukje sociale controle verdwijnt, verliezen we een onderdeel van onze cultuur.”

Ook missen  meerdere commissieleden de samenhang tussen toerisme en het dorpsleven, zoals CU-fractievoorzitter Harry Stam. “We houden onze zorgen over wat we steeds aangegeven, namelijk de kans dat Kinderdijk een spookdorp wordt. In dit Stedenbouwkundig plan staat hierover alleen een passage dat dit niet dit plan behoort, omdat het ruimtelijk is begrensd tot de entreezone alleen. Maar dat is natuurlijk slechts gedeeltelijk terecht. Het gaat natuurlijk over de gevolgen van de ontwikkelingen. Die zouden we toch graag helder willen hebben.”

“We hebben getracht deze complex knoop te ontwarren en in verschillende delen op te delen en uit te werken”, legde wethouder Arco Bikker uit dat dit een bewust keuze is geweest waar hij nog steeds achter staat. “Je ziet dat we nu we alles bij elkaar willen brengen de puzzel niet eenvoudiger wordt.”

Kostenplaatje
Daarnaast missen de raadsleden ook duidelijkheid over de financiën: wie gaat de 20 miljoen die het project uiteindelijk gaat kosten, betalen? “Dit is een visie, wat je verder moet ontwikkelen, naar een plan”, reageerde wethouder Arco Bikker. “Ook die financiën moeten in dat plan helder zijn, voordat je de keuzes daarin gaat maken. Maar dat is de volgende stap die genomen moet worden in dit proces.”

Raadsvergadering
Over twee weken wordt het stedenbouwkundig plan Entree Kinderdijk nogmaals besproken in de gemeenteraadsvergadering op 19 april. Of er dan ook al een besluit wordt genomen is onduidelijk omdat onder meer Doe Mee! Molenlanden vindt dat er ‘nog ingezoomd kan worden op de leefbaarheid van het dorp’. Jan Arie Koorevaar van het CDA beaamde dat: “Met die puzzelstukken (het draagkrachtonderzoek en de waarborging van de leefbaarheid van het dorp) hopen we dat de puzzel beter te leggen valt.”

Daarnaast wil de gemeenteraad dat er bijvoorbeeld gekeken wordt naar een onafhankelijk contactpersoon die de twee gezinnen die voor de nieuwe entree hun huis uit moeten kan helpen in onder andere de communicatie met de gemeente.

De wethouder zegde al wel toe nog eens met het waterschap te praten over bewoning van de machinistenwoningen, omdat hij – net als de raadsleden – voordeel ziet die in de extra sociale controle die dat oplevert en het veiligheidsgevoel daardoor zal toenemen.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie