Kieskompas voor gemeenteraadsverkiezingen Vijfheerenlanden staat online

Algemeen 8.804 keer gelezen

VIJFHEERENLANDEN • Om inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden te helpen bij het maken van hun keuze, is er een Kieskompas opgesteld. Voor wie moeite heeft met de politieke taal, is er de mogelijkheid het Kieskompas met behulp van Steffie in te vullen.

Verspreid over de gemeente Vijfheerenlanden staan de welbekende borden met verkiezingsposters weer opgesteld. Ze vormen het keuzemenu voor de komende gemeenteraadsverkiezingen, die op 14, 15 en 16 maart gehouden worden. Wellicht is de keuze op welke partij te stemmen al lang en breed gemaakt. Maar het is ook goed mogelijk dat er nog getwijfeld wordt over het antwoord op de vraag op welke partij straks gestemd zal worden. Het Kieskompas kan helpen bij het maken van deze keuze.

Het Kieskompas
Achter elke verkiezingsposter ligt een verhaal; het verkiezingsprogramma. Dit programma maakt duidelijk hoe een politieke partij denkt over zaken die van invloed zijn op de directe leefomgeving van de inwoners van de gemeente Vijfheerenlanden.

Aan de hand van 30 stellingen helpt het Kieskompas inwoners bij het vinden van de partij die hun stem het best vertegenwoordigt.

Steffie
Politieke taal is niet voor iedereen altijd even begrijpelijk. Voor wie het moeilijk vindt te begrijpen wat er precies wordt bedoeld in een stelling is er de mogelijkheid het Kieskompas in te vullen met hulp van Steffie Een aanrader, want Steffie maakt alle moeilijke dingen makkelijk!

Om aan de slag te gaan met het kieskompas, kan de volgende link worden aangeklikt: https://vijfheerenlanden.kieskompas.nl/nl/

Op 14, 15 en 16 maart mogen alle inwoners van 18 jaar en ouder uit de gemeente Vijfheerenlanden gaan stemmen. Op basis van de uitslag wordt de volgende raad en het volgende college van de gemeente Vijfheerenlanden gevormd.

Bert Bons

Redactiecoördinator van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie