Afbeelding
Foto: Stock

Riolering Molenlanden: veel problemen, veel onderzoek en nog niet alles in beeld

Algemeen 1.664 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het rioolstelsel in de gemeente Molenlanden functioneert op veel plaatsen niet meer goed en moet aangepast worden, maar het is nog niet duidelijk hoe en waar dat moet gebeuren.

Dat is samenvatting van de antwoorden die het gemeentebestuur deze week gegeven heeft op vragen die gesteld waren door de fracties van het CDA en de SGP. Door de slecht functionerende riolering worden woningbouwprojecten stilgelegd en worden nieuwe plannen afgeblazen.

Op niet alle vragen heeft het college antwoord kunnen geven. Zo kan niet in detail worden aangegeven hoeveel woningen erbij gekomen zijn sinds het begin van de jaren tachtig, toen de riolering aangelegd werd.

“Wij zien wel dat de hoeveelheid afvalwater over deze periode zodanig is toegenomen dat de beschikbare rioolcapaciteit volledig gebruikt wordt”, aldus het gemeentebestuur.

Ook de hoeveelheid storingsmeldingen is lastig in kaart te brengen, omdat het systeem voor een deel geautomatiseerd is en storingen niet centraal geregistreerd worden.

De gemeente Molenlanden is druk bezig met het maken van nieuw rioolplan. Op de vraag van het CDA of er voor woningbouw-initiatieven tussentijdse technische aanpassingen/oplossingen mogelijk zijn, moet de gemeente vooralsnog het antwoord schuldig blijven.

Er zijn voor sommige gebieden in de gemeente technische oplossingen mogelijk, maar de kosten en eventuele andere aandachtspunten (denk aan eigendomsrechten) moeten nog in beeld worden gebracht. Als dat in beeld is, wordt duidelijk hoeveel ruimte er ontstaat voor meer woningen.

Er werden ook nog vragen gesteld over enkele bouwplannen in Bleskensgraaf en Oud-Alblas die stil zijn komen te liggen vanwege een tekort aan rioolcapaciteit. De gemeente wil echter niet ingaan op individuele gevallen. “Wij zoeken in dergelijke situaties naar maatwerkoplossingen in de riolering om plannen toch te kunnen faciliteren”, aldus de gemeente Molenlanden.

Uit de vragen van de SGP blijkt dat in het buitengebied enkele woningen/bedrijven hun regenwater naar de vacuümriolering leiden. Dit zorgt voor een onnodige belasting van het rioolstelsel.

“Dit regenwater kan afgekoppeld worden, maar daar moeten diverse stappen voor worden gezet”, meldt de gemeente Molenlanden. Het werk vindt namelijk plaats op particulier terrein en daar is toestemming voor nodig van de eigenaar. Bovendien komen de kosten in principe voor rekening van de particulier. “Dit levert ongetwijfeld discussie op, te meer inwoners zich daarvan waarschijnlijk niet bewust zijn.”

De gemeente Molenlanden heeft niet in beeld hoeveel hemelwateraansluitingen er aangesloten zijn op het vacuüm/drukriool, maar kan wel met grote zekerheid melden dat er regenwater is aangesloten op het drukriool wanneer rioolgemalen in storing gaan bij fikse regenbuien.

In het buitengebied van Molenlanden zijn verschillende agrarische functies verdwenen met een tweede bedrijfsaansluiting. Deze ruimte op het rioolstelsel zou gebruikt kunnen worden voor meerdere woningen nabij deze locatie. Maar dit is maatwerk.

De SGP had ook nog vragen gesteld over het tijdelijk bufferen van vuil water in piekperiodes. Uit de beantwoording van het college blijkt dat dit al wordt toegepast.

Ook wordt bij nieuwbouwprojecten en renovaties een regenwater riool aangelegd, zodat regenwater het bestaande rioolstelsel niet langer belast.

Ook wordt gekeken naar regenwater bufferen in de bodem, want naast wateroverlast is droogte (en daardoor zetting) in de zomermaanden ook een thema in Molenlanden.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie