• De Werkgroep Heicop Vooruit.
• De Werkgroep Heicop Vooruit. Foto: Gertjan den Ouden

Werkgroep Heicop Vooruit: ‘Nieuwbouw in het dorp is noodzaak’

Algemeen 1.418 keer gelezen

HEI- EN BOEIOP • Werkgroep Heicop Vooruit werd zo’n vijf jaar geleden in het leven geroepen, omdat een groep bewoners van Hei- en Boeicop zich zorgen maakte over de nieuwbouw in het dorp. Het gebrek aan de bouw van nieuwe huizen zorgt er onder andere voor dat starters die eigenlijk in het dorp willen blijven wonen, toch gedwongen zijn om hun heil elders te zoeken. “Maar het probleem is groter dan alleen voor de starters.”

Die laatste quote is afkomstig van Laurens van Leeuwen, voorzitter van Heicop Vooruit. Hij zegt het volgende: “De laatste huizen die hier zijn gebouwd dateren van een jaar of zes geleden. Sindsdien is er niets meer gebeurd. We zijn nu al zo’n vijf jaar aan het lobbyen voor meer nieuwbouw hier. Door het gebrek aan nieuwe huizen zit eigenlijk iedereen vast op zijn plek.”

Uitwijkmogelijkheid

“Ouderen die bijvoorbeeld kleiner willen gaan wonen hebben hier ook geen uitwijkmogelijkheid. Zij moeten dus blijven zitten waar ze zitten en houden zo weer plekken voor mensen die jonger zijn bezet. Er is dus behoefte aan een gevarieerd aanbod: woningen voor starters, mensen die een tweede stap wagen en seniorenwoningen.”

“Er zijn ook veel mensen die Hei- en Boeicop uit verhuisd zijn die graag weer terug zouden willen komen”, vult Ida Verkerk aan. Ook zij bekommert zich over de toekomst van het dorp. “Het gaat nu ten koste van alles wat we nog in het dorp hebben: het verenigingsleven, de kerk, maar ook de scholen. Vroeger hadden we twee basisscholen, dat is er inmiddels nog maar één en ook daar zakt het leerlingenaantal jaarlijks. We zitten inmiddels onder de 80 leerlingen. Dat begint dus zorgwekkend te worden.”

Gemeente

De werkgroep staat in contact met de gemeente, maar heeft het gevoel dat er weinig schot in de zaak zit. Men heeft vaak te maken met verschillende contactpersonen en onderzoeken duren lang en hebben uiteindelijk geen resultaat. 

Van Leeuwen: “Er zijn meerdere locaties die mogelijk interessant zijn, bijvoorbeeld het gebied achter de kerk. Wij hebben met de kerk en met de omwonenden gesproken en iedereen staat open om met elkaar in gesprek te gaan. Toch wordt dat plan afgeschoten, omdat de wegdoorgang te smal zou worden. Iets waarvan wij denken dat we er wel uit kunnen komen met elkaar. Een andere mogelijkheid is in de omgeving bij de Van Zuilenstraat in het dorp. Ook dat is een hele geschikte locatie.”

Van Zuilenstraat

Wethouder Huib Veldhuizen laat in een reactie weten dat die laatste mogelijkheid de meest haalbare lijkt. “We zijn nog bezig met deze mogelijkheid verder te onderzoeken, maar ik ben hoopvol dat het gaat lukken om het voor elkaar te krijgen op deze locatie. Ik snap de punten die Heicop Vooruit aandraagt zeker, maar helaas is het nou eenmaal zo dat dit soort trajecten veel tijd in beslag nemen.” 

“In Meerkerk en Ameide gaat er nu bijvoorbeeld ook gebouwd worden, maar die trajecten hebben ook vijf tot tien jaar geduurd. Er zijn veel partijen die iets te zeggen hebben in deze casussen. Het gaat er niet alleen om wat wij als gemeente vinden, ook de provincie heeft een stem. Daarnaast zijn er natuurlijk de omwonenden, ook die moeten het ermee eens zijn.” 

Het feit dat er gemeenteraadsverkiezingen aan zitten te komen heeft geen invloed op de casus volgens Zevenhuizen. “Dit zijn lopende trajecten en als er nieuwe mensen op bepaalde plekken zitten, nemen die het dossier gewoon over en gaan ermee verder.”

Gertjan den Ouden

Redactiecoördinator Het Kontakt-Vijfheerenlanden en webmaster Regio-Voetbal

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie