Afbeelding

Molenlanden wil ‘volwassen bestuurlijke verhoudingen’ binnen Werelderfgoed Kinderdijk

22 dec, 12:00 Algemeen 273 keer gelezen

KINDERDIJK/MOLENLANDEN • De Molenlandse politiek heeft in een brief aan het college van burgemeester en wethouders haar standpunten duidelijk gemaakt met betrekking tot de toekomstige bestuurlijke inrichting van Werelderfgoed Kinderdijk. Daarin wordt gesproken over het toegroeien naar ‘professionele en volwassen bestuurlijke verhoudingen’.

De zes partijen dienden dinsdagavond aan het begin van de raadsvergadering een motie vreemd aan de orde in (een motie over een niet-geagendeerd onderwerp). Met deze motie willen zij sturing geven aan het college als het gaat om de toekomstige wijze van besturen van het Werelderfgoed Kinderdijk, die uiteindelijk zal worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).

Eerder spraken de woordvoerders van de fracties tijdens de commissievergadering Wonen, Werken en Verkeer al opiniërend over de kwestie. Dat heeft geresulteerd in een brief van de raad aan het college van burgemeester en wethouders.

Adviesrapport
De raad van Molenlanden baseert haar mening mede op het eerder verschenen rapport van adviesbureau JBR, waarin een voorstel wordt gedaan voor de bestuurlijke inrichting van Kinderdijk. In de brief wordt aangegeven dat de raad in de toekomst eerder haar mening wil geven, zodat deze al in een vroegere fase van het traject meegenomen kan worden, bijvoorbeeld al bij het opstellen van een adviesrapport.

De gemeente begrijpt dat een hybridemodel, zoals in het adviesrapport wordt voorgesteld, voor dit moment het meest haalbare is en kan daar ook mee instemmen. Wel heeft de raad twijfels bij de kracht van het hybridemodel in tijden van crisis.

Verder constateert de raad dat de rol en de belangen van molengebiedbewoners en inwoners van Kinderdijk en Molenlanden slechts in de marge aan bod komen. Dat vindt de raad onwenselijk. Daarom is de raad van mening dat de belanghebbenden binnen het Werelderfgoed Kinderdijk toegroeien naar volwassen bestuurlijke verhoudingen, maar ook naar een slagvaardig bestuurlijk model.

Toetsing
In de op te stellen samenwerkingsovereenkomst zal volgens Molenlanden moeten worden voldaan aan een aantal toetsingselementen. Zo moet de besturing plaatsvinden vanuit één punt en moeten de belangen gelijk worden benaderd. Daarmee zouden onder andere de belangen van de inwoners en de molengebiedbewoners een bestuurlijke plek moeten krijgen. De bestuurlijke verhoudingen moeten recht doen aan de risico’s en verantwoordelijkheden die belanghebbenden nemen en dragen, met name ook in tijden van financiële crises.

Daarnaast vinden de partijen dat de cultuurhistorische, maatschappelijke, financiële, commerciële en leefbaarheidsbelangen een goede en evenwaardige plek moeten krijgen in het bestuur. In het huidige model domineert het commerciële exploitatie-belang, ten koste van het maatschappelijk belang en de belanghebbenden die uiteindelijk de risico’s dragen. Dat is onwenselijk en moet anders, aldus de raad. Ook financiële transparantie en objectieve vaststelling van criteria waaraan de financiële rapportage moet voldoen is een belangrijk punt voor Molenlanden.

Samenwerkingsovereenkomst
De raad hoopt op een doorvertaling van de brief in de samenwerkingsovereenkomst die de bestuurder van de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) op gaat stellen. Verder spreekt de raad van Molenlanden de wens uit om, gezamenlijk met de gemeenteraad van Alblasserdam de uitgangspunten voor de samenwerkingsovereenkomst vast te stellen.

De partijen verzoeken het college om kennis te nemen van de brief en de volledige inhoud ervan te betrekken bij de besluitvorming over de governance van Kinderdijk. Ook vraagt de raad om een terugkoppeling over de wijze waarop de brief is verwerkt.

Jan van der Horst

Freelance-redacteur Het Kontakt en Regio-Voetbal

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie