Afbeelding
Foto: Bert Bons

Raad Molenlanden verdeeld over nieuw onderzoek randweg Groot-Ammers

Algemeen 1.748 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenteraad van Molenlanden is verdeeld over het uitstellen van de besluitvorming rondom de randweg in Groot-Ammers.

Burgemeester en wethouder gaven aan een besluit door te willen schuiven naar september volgend jaar. Het college stelde voor om door middel van een verdiepingsonderzoek eerst de effecten van de varianten op de leefbaarheid te onderzoeken. De kosten hiervan bedragen 95.000 euro.

Ook werd voorgesteld om extra varianten in het onderzoek mee te nemen. Het college wil de varianten onderzoeken om na te gaan of deze resulteren in een verminderde aantasting van leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Het raadsvoorstel werd dinsdagavond besproken door de commissie Wonen, Werken & Verkeer. Erik Buijserd sprak namens belangengroep Sluis Voorstraat de commissie vooraf toe: ‘’Het is een complexe kwestie waarvan u aan de vooravond staat. Complex qua inhoud, belangen en het gaat gepaard met veel emotie. Het is daarom in onze ogen goed om nader onderzoek uit te voeren, waarbij ook leefbaarheid wordt meegenomen. De gedegen afweging in deze complexe kwestie kan dan pas echt goed worden gemaakt.’’

Ook wierp de belangengroep wederom een andere variant op. ‘’Wij willen nu niet ingaan op verschillende belangen of de voors en tegens van de verschillende tracés. We willen u alleen nogmaals onder de aandacht brengen dat er een waardevol zuidelijk tracé in de te onderzoeken varianten wordt gemist, namelijk de variant die zo veel mogelijk de bestaande infrastructuur volgt. Dus; in het verlengde van de Peppelweg, de Boezem over en vervolgens over of parallel aan de Ammerse Kade richting de Middelpolderweg.’’

Bedenkingen
Vervolgens kwam het raadsvoorstel aan de orde. Pieter van Bruggen (ChristenUnie) had grote bedenkingen bij het voorstel: ‘’Recht doen aan de 111 reacties zou een reden kunnen zijn om met dit raadsvoorstel in te stemmen, maar draagt het ook bij aan een definitief besluit en duidelijkheid?’’

Daarnaast opperde Van Bruggen een onderzoek naar een ‘nulvariant’, waarbij de te verwachten ontwikkelingen worden bekeken in het geval dat er helemaal geen rondweg komt. Die verwachtingen zouden dan vergeleken kunnen worden met de effecten van de andere varianten.

Stappen
Wietse Blok (SGP) gaf aan het jammer te vinden dat er nog geen keuze kon worden gemaakt: ‘’Wij waarderen de zorgvuldige stappen die het college neemt, maar we moeten niet bang zijn om een stap naar voren te nemen.’’

Blok voegde daaraan toe: ‘’Wij zijn van mening dat we het eerder genomen besluit rondom een vrachtwagenverbod nu eerst in de praktijk uit moeten gaan voeren. Daar evalueren we dan over twee jaar op. We kunnen dan goed kijken of verdere vervolgstappen nodig zijn. Als er dan stappen nodig zijn, zijn wij bereid die te nemen.’’

Rijkus Krabbendam (VVD) riep het college op om te kijken naar de gevolgen van een randweg voor de verkeersstromen in de hele gemeente: ‘’Op het moment dat er rondweg in Groot-Ammers komt, op welke manier dan ook, willen wij weten wat de gevolgen zijn voor knooppunten als het Hoge Kruispunt en de Vuilendam.’’ Wethouder Quik bevestigde deze effecten in beeld te zullen brengen.

Nut en noodzaak
Wilma de Moel (Doe Mee): ‘’Wat had ik er graag een klap op gegeven. Na veertig jaar zou dan eindelijk een gemeenteraad het lef hebben om te kiezen voor een rondweg rond Groot-Ammers. Veertig jaar lang durfden gemeentebesturen hun vingers er niet aan te branden. Waarom? Omdat het te veel geld kostte en omdat het dorp verdeeld was over de nut en noodzaak. Daar is nu wezenlijk iets aan veranderd. De verkeersdruk op Sluis staat namelijk in de rode cijfers.’’

Ad van Rees (CDA) vroeg om meer aandacht voor de agrarische sector in het gebied, met name langs de Peppelweg: ‘’Het is veel meer dan wat extra overlast. Het zou heel ingrijpend kunnen zijn voor de bedrijfsvoering van een aantal bedrijven.’’

Paul Verschoor (Progressief Molenlanden) informeerde naar de toekomstbestendigheid van een noordelijke rondweg: ‘’Onderzoeken we niet uit kostenoverwegingen een verkeerskundig gedrocht?’’

Gehoor geven
Wethouder Quik verdedigde het raadsvoorstel: ‘’Ik denk dat we met deze tussenstap echt gehoor geven aan wat de inwoners ingebracht hebben. Als je inspraakavonden of inloopavonden organiseert en je doet daarna geen recht aan wat de inwoners inbrengen, dan neem je de inwoners niet serieus en geef je ze ook geen plek in het moeilijke proces waar we in zitten.’’

De wethouder liet wel weten dat dit het laatste onderzoek moet zijn waar de gemeente geld aan uitgeeft. ‘’Juist om de gang erin te houden willen wij dit verdiepingsonderzoek uitvoeren, om te zorgen dat we gesteld zijn om een definitief besluit te nemen.’’

Tot overeenstemming wisten de fracties niet te komen. Meerdere partijen gaven aan een amendement of motie te overwegen. Het raadsvoorstel zal verder worden besproken tijdens de raadsvergadering van dinsdag 21 december.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie