• Afspraken over het besturen en financieren van het werelderfgoed moeten beter, vinden betrokken partijen.
• Afspraken over het besturen en financieren van het werelderfgoed moeten beter, vinden betrokken partijen. Foto: Geurt Mouthaan

Raad Molenlanden wil meer grip op Werelderfgoed Kinderdijk

18 nov, 16:25 Algemeen 532 keer gelezen

MOLENLANDEN • De gemeenten Alblasserdam, Molenlanden en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) gaan nieuwe afspraken maken over hun financiële relatie. De gemeenteraad van Molenlanden keurt de eerste opzet daarvoor echter af.

Een nieuw financieel arrangement moet een einde maken aan bestaande afspraken tussen de gemeenten Alblasserdam, Molenlanden en de SWEK. Adviesbureau Twynstra-Gudde schreef een adviserend rapport over het arrangement, maar geen van de Molenlandse fracties is tevreden. Het moet allemaal duidelijker en transparanter, vinden de partijen.

Open eindjes
Ferry van der Koelen (PM) vond het ‘een vrij algemeen stuk’. “Ik had meer verwacht”, zei hij dinsdag tijdens de vergadering van de commissie Wonen, Werken en Verkeer. “Het heeft verdere verdieping nodig.” De ChristenUnie is ook ontevreden. “De toekomstige verdeling van meeropbrengsten gaan we als/dan regelen. Dat vinden we aan de magere kant”, aldus Harry Stam. “Haal open eindjes weg als dat kan.” De CU wil niet alleen meebeslissen over de financiën, maar ook over de manier van besturen en samenwerken.

‘Klopt niet’
De SGP vindt dat de bestuurlijke structuur eerst moet worden aangepakt. “De organisatievorm is niet meer van deze tijd”, aldus Jan Lock: “Er klopt iets niet. Op het moment dat u zegt dat vertrouwen een heel belangrijk punt is, krijg ik het vermoeden: blijkbaar kunnen we het in de organisatie niet pakken, dus doen we een beroep op vertrouwen. Dat doen we bij een slechte bouwconstructie ook niet: erop vertrouwen dat het niet instort.”

Bestuurlijk platform
Lock vindt het vreemd dat de SWEK in het bestuurlijk platform zit, mee adviseert over haar eigen investeringen en exploitatie en zelf bepaalt of haar reserves hoog genoeg zijn. “Het bestuurlijk platform heeft daar maar mee in te stemmen. Het platform adviseert, maar de SWEK zelf bepaalt wat ze met het advies doen, terwijl ze ook onderdeel zijn van het maken van dat advies omdat ze ook in het platform zitten.” Als subsidieverstrekker wil de SGP meer voorwaarden kunnen stellen.

Onvoldoende grip
Ook het CDA is kritisch. Jan Arie Korevaar: “Er gaat veel gemeenschapsgeld naar het werelderfgoed. Laten we daar de gewone Molenlander voldoende van meeprofiteren? Ik vind niet dat we voldoende grip hebben op een eensluidend format voor de businesscase. En ik vind dat we forse kosten maken.”

Twee stemmen
“Ik krijg de indruk dat de SWEK met twee stemmen spreekt, als raad van toezicht en als bestuur”, merkte Berend Buddingh (DM) op. “Daar zit het volgens mij niet helemaal goed.”

Nog werk doen
Wethouder Arco Bikker erkende dat de gemeente te weinig zicht en grip heeft gehad op de investeringen die de SWEK doet. “In 2019 zijn keuzes gemaakt die in mijn beleving niet meer voor moeten komen. De vraag is nu of we de grote lijn te pakken hebben. Dat er nog werk te doen is, waar ook Alblasserdam en de Raad van Toezicht van de SWEK nog wat over mogen zeggen, dat moge duidelijk zijn.”

Raad Alblasserdam
Lock vroeg zich af hoe het college de meningen van de raad gaat verwerken. “En hoe gaan we dat terughoren?” Bikker: “Er zullen ook meningen komen vanuit de raad van Alblasserdam. Die trachten we te benutten voor het versterken van het financieel arrangement. Met de schriftelijke overeenkomst komen we bij u terug. De discussie over de manier van besturen zit daar ook bij.”

Drie partijen
“Is het niet slimmer om nu te zeggen: ik neem alles mee en kom terug met een vernieuwd financieel arrangement”, wierp Korevaar tegen. Hij kreeg bijval van Van der Koelen: “Het is mijn mening dat er een nieuw financieel arrangement moet komen waarin onze mening verwerkt wordt.” Het was niet de route die het college voor ogen had. Bikker: “Je zit met drie partijen om de tafel, dan is het lastig om een opdracht van de raad enkel mee te nemen.”

Eerst goed besturen
De VVD sloot zich aan bij de eerdere kritische geluiden. Bert Snoek: “Wethouder, luister naar ons en naar de raad Alblasserdam en de Raad van Toezicht van de SWEK en zet eerst een goede wijze van besturen neer, maak van daaruit een financieel arrangement.”

Niet parallel
Uiteindelijk stelde Bikker: “Ik denk dat het verstandig is om eerst de bestuurlijke opzet aan te pakken, om het niet parallel te laten lopen. We gaan kijken hoe we dit verder in routing gaan brengen.” De wethouder beloofde een tussentijdse rapportage in het eerste kwartaal van 2022.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie