• Wethouder Lizanne Lanser wees erop dat gemeenten van het Rijk te weinig geld krijgen om jeugdzorg goed uit te voeren.
• Wethouder Lizanne Lanser wees erop dat gemeenten van het Rijk te weinig geld krijgen om jeugdzorg goed uit te voeren. Foto: Geurt Mouthaan

Tegenvaller van 13,2 miljoen voor jeugdhulp regio

Algemeen 1.252 keer gelezen

MOLENLANDEN • De verwachte uitgaven voor jeugdhulp vallen dit jaar 13,2 miljoen euro hoger uit dan begroot. Raadsleden van de gemeente Molenlanden zijn daar kritisch over.

Raadsleden spraken donderdagavond 14 oktober over ‘buikpijn’ en de ‘gemeenten als flappentap’. Ze vragen om een scherpe reactie.

Voorgaande jaren
De tegenvallende kosten voor jeugdzorg waren donderdag onderwerp van het debat tijdens de vergadering van de commissie Samenleving, Duurzaamheid & Bedrijfsvoering. De Serviceorganisatie Jeugd (SOJ) in Zuid-Holland Zuid kampte ook in voorgaande jaren met tekorten.

Keihard inzetten
Wilma de Moel van Doe Mee: “De SOJ zegt dat het grootste deel van het tekort, 10 miljoen, onvermijdelijk is door de hogere inzet per jeugdige. Hoe komt het dat de organisatie jaar op jaar niet in staat is om realistisch te begroten? In dit voorstel wordt gezegd dat er geen alternatief is. Dat we mogen tekenen bij het kruisje. Ik wil keihard inzetten op een realistische begroting.”

Lek
Bert Snoek (VVD) vergeleek de organisatie met een jachtenbouwer. “Je zou mogen verwachten dat er geen kinderachtige bestuurders bij de organisatie zitten. Wat ze doen is simpelweg het tekort bij de gemeenten neerleggen. In een jacht van de serviceorganisatie zou je niet durven varen. Wethouder, welke maatregelen zou u willen formuleren, om het lek van het financiële onvermogen van deze organisatie te dichten?”

Flappentap
Bart Toonen (PM) vindt dat jeugdzorg de betrokken gemeenten ziet als een flappentap. ‘Dit voelt niet goed. Wij voelen er wel voor de rekenkamer een onderzoek te laten doen naar het functioneren van de SOJ. Er ontbreekt een mate van zelfreflectie. Voelt de wethouder zich gesteund als we met een motie komen die de SOJ oproept tot een structurele en realistische begrotingswijziging en het kaderstellend vormgeven van de bedrijfsvoering?”

Niet scherp genoeg
De ChristenUnie vindt het voorstel van het college om dringend te verzoeken om betere kostenbeheersing niet voldoende. De begeleidende brief, waarin de kostenstijging wordt betreurd, vindt Sanne Zijlstra niet scherp genoeg. “Ik proef in de raad dat die mening gedeeld wordt. Hoe vaak hebben we al gepleit voor een realistische begroting?”

Murw
Zijlstra vervolgde: “We weten hoe het zou aflopen met elk ander bestuur dat jaar na jaar forse overschrijdingen in de begroting rapporteert, zonder een analyse van de oorzaken en een plan van aanpak. Het lijkt wel of we als raad een beetje murw zijn geworden en allemaal voelen: dit kan niet waar zijn. We overwegen om het raadsvoorstel te amenderen om het meer scherpte te geven.”

Knoppen
Ook de SGP overweegt een amendement in te dienen. Piet de Gruijter wil daarin benoemen dat de aanbevelingen van de commissie verbonden partijen in de zienswijze worden opgenomen. In die commissie zijn alle fracties vertegenwoordigd. Aanbevelingen zijn onder andere: ‘roep als raad de SOJ op om realistisch te begroten’ en ‘bepleit dat de SOJ inzicht biedt in de mogelijkheden die de raden hebben om aan de knoppen te draaien’.

Extra middelen
Wethouder Lizanne Lanser hoopt dat met ‘nog beter monitoren wat we doen’ een realistischere begroting gemaakt kan worden. “Daarnaast is het niet voor niets dat we extra middelen krijgen van het Rijk. We krijgen te weinig om dit goed te doen.”

Strakker
Toonen reageerde geprikkeld. “U praat over ‘wij’, dat zit me dwars. De aangesloten gemeenten zijn een controlerend orgaan. Hoe kunnen we u helpen om strakker op een realistische begroting te gaan zitten?”

Lanser gaf aan dat wat haar betreft de aanbevelingen van de commissie in de zienswijze kunnen worden opgenomen. Waarop Toonen vroeg: “Heeft dit geen consequenties voor het bestuur?” Lanser: “In Amerika zou je kunnen opstappen. Achteraf controleren is niet optimaal om de zaak op orde te krijgen. We zijn in gesprek met het algemeen bestuur over de vraag: hoe kunnen we eerder zicht krijgen op de kosten?”

Buikpijn
Het zat Zijlstra ‘absoluut niet lekker’. “Ik heb er zelfs een beetje buikpijn van. Antwoorden van de wethouder stellen me niet gerust, ik heb niet het gevoel dat het de scherpte krijgt die het nodig heeft. Ik moet erover nadenken hoe we dit als raad kunnen aanpakken. We kunnen een raadsbesluit nemen en hopen dat de ambtelijke organisatie de brief zo aanpast dat het past bij wat wij voelen. Uiteindelijk is het onze brief, van ons als raad.” Toonen viel haar bij: “Ik pleit voor zo een scherp mogelijke formulering in het amendement.”

Voorzitter Erik Jonker constateerde dat er voor de raadsvergadering op 26 oktober een aanscherping komt. “En de wethouder gaat kijken of het politieke verantwoordingsproces voortaan eerder kan.”

De Serviceorganisatie Jeugd is een gemeenschappelijke regeling van de tien gemeenten in Zuid-Holland Zuid.

Anne Marie Hoekstra

Anne Marie Hoekstra is redacteur van Het Kontakt-Alblasserwaard en Het Kontakt-Klaroen.nl

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie