Afbeelding
Foto: Stockfoto

Gemeente Vijfheerenlanden akkoord met project Leerbroek

Algemeen 565 keer gelezen

MEERKERK • Politiek VHL gaat akkoord met het bestemmingsplan ‘Ontwikkeling Leerbroek’ dat de bouw mogelijk maakt van een nieuwe school en 31 woningen.

Bovendien worden twee bestaande bedrijfswoningen behouden in de vorm van ‘burgerwoningen’ en wordt er een ‘burgerwoning’ gebouwd op Ter Leede 38a. 

Insprekers maakten bezwaar tegen het project, maar de fracties stelden vast dat de noodzaak om een nieuwe school en woningen te bouwen zo groot is dat er nu ‘doorgepakt’ moet worden. 

Op de locatie Slagboom lag eerst een melkveehouderij. Uitbreiding was nodig om de toekomst van het bedrijf te garanderen. Omdat de bestaande locatie te weinig ruimte bood voor modernisering, verplaatste de melkveehouder zijn bedrijf. 

In 2017 besloot de raad van Zederik de locatie Slagboom aan te wijzen als voorkeurslocatie voor de nieuwe basisschool. Om de plannen te kunnen betalen, werd besloten hier ook 31 woningen te bouwen.

Geurverordening
Insprekers maakten tijdens de commissievergadering bezwaar tegen de plannen. Erwin Zaal, eigenaar van een melkveehouderijbedrijf aan het Recht van Ter Leede: “Een groot aantal woningen komt op 70 meter van ons bedrijf te staan. Normaal geldt binnen de bebouwde kom een geurverordening van 100 meter, de gemeente heeft die afstand verlaagd tot 50 meter.”

Volgens Zaal is die 100 meter ‘standaard’. “Een melkveehouderij produceert geur, geluid en stof, 24 uur per dag, zeven dagen per week”, aldus de melkveehouder die bang is dat nieuwe buren daarover gaan klagen. Bovendien is zijn vee ‘gevoelig’ voor de rook van houtkachels, barbecues en vuurkorven. “Nu zijn onze koeien al regelmatig in paniek, laat staan als daar een woonwijk komt.” 

Inspreekster Annelies van Egmond had bezwaar tegen de Ruimtelijke Ordening van het project. “De kwaliteit van het Groene Hart wordt bedreigd. U moet een zorgvuldige afweging maken en niet voor deze locatie kiezen, omdat er toevallig grond beschikbaar is.”

In de knel
Alle fracties toonden begrip voor de zorgen van de veehouder. VVD-er André van der Leest: “Het kan niet zo zijn dat toekomstige bewoners zich zo gedragen dat het ten koste gaat van zijn bedrijf.”

Harry Wolting (CU): “Het kan bijna niet anders dan dat er mensen in de knel komen door deze uitbreiding. Ik snap Zaal wel. Het gaat erom welke mensen er komen wonen. Daar kunnen ‘dwarsliggers’ bij zitten die hem het leven zuur maken. We moeten een oplossing zoeken om problemen te voorkomen.” 

CDA-er Henk van Nieuwenhuijzen stelde vast dat afstand van de nieuwbouw tot het bedrijf krap is. “Misschien is het mogelijk om in het koopcontract op te nemen dat de nabijheid van een veehouderij bepaalde consequenties heeft.” 

Ook SGP-er Ton de Bruijn bekommerde zich om de bedrijfsvoering. “We hebben een warm hart voor agrariërs én schoolgaande kinderen. Zorg dat de boer niet in de problemen komt. Maar we hopen ook dat het niet nog eens vier jaar duurt voor er gebouwd wordt.” 

Teus Meijdam (VHL Lokaal) had kritiek op de gekozen aanpak. “Er ligt een plan, maar dat past niet binnen de regels. Vervolgens passen we de geurverordening aan. Een vreemde gang van zaken”, aldus Meijdam die – ook met het oog op de verkeerssituatie – wees op de locatie Schep. “Dan raak je meteen een rotte kies in het dorp kwijt.” 

Ook Erik van Doorn (GroenLinks) was niet gelukkig met de locatie én de procedure. “Het probleem is dat je met goed fatsoen niet tegen dit plan kunt zijn, want dan stem je tegen de school. Maar hier worden mensen als Zaal wel de dupe van. Ook wij constateren dat de normen steeds worden opgerekt. Wat hebben geur- en geluidsnormen voor zin als we daar van afwijken als ons dat uitkomt?” 

Enkele fracties wezen op de verkeerssituatie rond de school, maar dat leidde niet tot verandering van de plannen vanwege de urgentie van het project. Jaap Breur (D66): “Dit plan mag niet vertraagd worden door een plek te zoeken die beter geschikt is. De noodzaak van een nieuwe school is groot, dat geldt ook voor de vraag naar woningen.”

‘Achterhaalde discussie’
Wethouder Huib Zevenhuizen beloofde te onderzoeken of het mogelijk is in het koopcontract een opmerking op te nemen over de nabijheid van de melkveehouderij. “Als het kan, doen we dat.”

Op het gebied van de verkeersveiligheid beloofde hij de knelpunten aan te pakken en dat gold ook voor de positie van de agrariër. “We komen ook voor zijn belangen op. Hij wordt niet in zijn bedrijfsvoering belemmerd, mits hij zich aan de regels houdt. Op basis van het bestemmingsplan hebben kopers die gaan klagen geen poot om op te staan.” 

Ook de geurverordening levert volgens de wethouder geen problemen op, omdat zich nu ook al panden binnen 100 meter van het bedrijf bevinden. 

Nadenken over een nieuwe locatie noemde Zevenbergen een ‘achterhaalde discussie’. “De raad van Zederik heeft destijds bepaald dat dit de beste locatie is.” 

Op vragen van Kemal Koyuncu (PvdA) benadrukte hij dat indieners van zienswijzen ook na de vaststelling van het bestemmingsplan het recht hebben juridische stappen te ondernemen. 

Komende donderdag buigt de raad zich over het voorstel.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie