Afbeelding
Foto: ©123RF.COM

Groen licht voor bestemmingsplan Transportbedrijf De Jong in Leerbroek

Algemeen 1.212 keer gelezen

LEERBROEK• Politiek Vijfheerenlanden gaat akkoord met de vaststelling van het bestemmingsplan Kerkweg 29b en Middelkoop 72 in Leerbroek. Alleen GroenLinks is faliekant tegen.

Transportbedrijf De Jong aan de Kerkweg in Leerbroek werd in 1965 opgericht en ontwikkelde zich sindsdien tot een middelgroot internationaal transportbedrijf. Begin 2000 werd geconstateerd dat het bedrijf activiteiten uitoefende buiten de contouren van het bestemmingsplan. 

Het bedrijf had een groot perceel in gebruik dat een agrarische bestemming had. B&W van Zederik traden daar toen tegen op. In 2012 sloten bedrijf en gemeente een convenant, waarin de afspraken werden vastgelegd. Een groot deel van het bedrijf is toen verplaatst naar Vuren. 

Daarna werd gezocht naar een aanvaardbare oplossing voor de beperkte bedrijfssituatie van De Jong. Die werd gevonden in een bestemmingsplanruil met de locatie aan Middelkoop waar vierkante meters bedrijfsbestemming worden geschrapt.

Buiten schooltijden
De overgrote meerderheid van de commissie ging akkoord met het voorstel. Ook CDA-er Henk van Nieuwenhuijzen gaf groen licht.

“Aan de Kerkweg worden een nieuwe school en een wijkje gebouwd, maar de verkeersbewegingen van het bedrijf vallen buiten de schooltijden”, zei Van Nieuwenhuijzen die er op aandrong dat De Jong op korte termijn werk maakt van de afgesproken landschappelijke inpassing van het bedrijf. 

SGP-er Kees Vermaat stelde vast dat het ging om een erfenis van gemeente Zederik. “Het was een intensief proces om zaken die niet in orde waren toch goed af te handelen. We zijn blij dat er nu een punt achter wordt gezet.” 

Vermaat benadrukte dat veel Leerbroekers grote waardering hebben voor de manier waarop de chauffeurs van het bedrijf door het dorp rijden. “Hun werkgever drukt hen op het hart dat rustig te doen”, zei Vermaat die vanwege de werkgelegenheid blij is dat een deel van het bedrijf in Leerbroek blijft. 

“Anders maken we van Leerbroek een slaapdorp.” 

Vuren
Harry Wolting (CU) vroeg zich af waarom ook het restant van het bedrijf niet verhuist naar Vuren. “Eigenlijk is dit niet meer dan een papieren constructie. Maar ja, terugdraaien is niet zo handig. Het is verstandiger dit voorstel te ‘slikken’.”

Daar was Peter Heikoop (GroenLinks) het compleet mee oneens. Hij had waardering voor de ontwikkeling van het transportbedrijf. “Het is een prachtig bedrijf dat veel werkgelegenheid biedt. Veel jongeren uit Leerbroek en Nieuwland vonden hier hun eerste baantje als vrachtwagenwasser.” 

Maar hij vond het hoog tijd naar de toekomst te kijken. “Als we dit voorstel goedkeuren, zitten we tientallen jaren vast aan te veel vrachtwagenbewegingen door de dorpskern. Heel onverstandig, zeker omdat er straks gebouwd wordt aan de Kerkweg”, aldus Heikoop die adviseerde samen met de ondernemer te kijken of het mogelijk is de vrachtwagens naar Schelluinen of Vuren te verhuizen en aan de Kerkweg alleen een garage of kantoor te behouden. 

“Triest dat het college met zulke voorstellen komt. Ik hoop op wijsheid om alsnog tot een verstandig oordeel komen.” 

Wethouder Huib Zevenhuizen stelde vast dat het ging om de afronding van een langlopend proces. “Wij maken af wat door Zederik in gang is gezet. In ieder geval zorgt dit voor een verbetering van de situatie.” 

Op 4 februari staat het onderwerp op de agenda van de gemeenteraad.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie