• Het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam.
• Het Kolff gemaal in Hardinxveld-Giessendam. Foto: Cees van der Wal

Plannen voor nieuw gemaal in Hardinxveld liggen ter inzage

18 jan, 09:56 Algemeen 986 keer gelezen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Waterschap Rivierenland heeft de Notitie Ontwerp Locatiebesluit met bijbehorend Milieu Effect Rapport (M.e.r.) opgesteld voor het nieuwe boezemgemaal en -kanaal in Hardinxveld. De locatie ten oosten van de bebouwde kom van Hardinxveld blijkt na een uitgebreid vergelijkingsonderzoek de beste plek te zijn voor het nieuwe gemaal voor de afwatering van de Alblasserwaard.

Om het water daar te krijgen, zal een nieuw kanaal aangelegd worden tussen de Giessen en de Beneden Merwede. De rapporten liggen van 15 januari tot en met 26 februari 2021 ter inzage op het waterschapskantoor aan de Blomboogerd 1 in Tiel, maar zijn ook online te downloaden via https://bit.ly/3icL3s1. Op beide stukken kan iedereen een inspraakreactie geven.

Toelichting
In de Notitie Ontwerp-Locatiebesluit zijn de drie locatie alternatieven Groot-Ammers Sluis, Groot-Ammers West en Hardinxveld nader toegelicht. De effecten op doelbereik, kosten, milieu/omgeving en draagvlak zijn op hoofdlijnen beschreven. In de bijbehorende M.e.r. (fase 1) staan de (milieu)effecten en alternatieven van het project uitgebreid beschreven.

Het waterschap verwacht het nieuwe gemaal met een capaciteit van 1200 kuub per minuut vanaf 2026 in gebruik te kunnen nemen. Het waterschap organiseert op 4 februari een digitale bijeenkomst om de omgeving een toelichting te kunnen geven op het locatiebesluit, de terinzagelegging en de vervolgstappen van het project. Direct betrokkenen zijn per brief uitgenodigd hiervoor.

Historische wijziging
De afvoer van al het water in de Alblasserwaard via Kinderdijk verloopt moeizaam door de grote afstand die het water af moet leggen, de westelijke tegenwind en de smalle delen en flessenhalzen in de boezem. Door een nieuw gemaal in de Overwaard te realiseren in de oostelijke helft van de Alblasserwaard, hoeft niet alles meer naar Kinderdijk. Het nieuwe gemaal is een van de maatregelen uit het Gebiedsprogramma A5H. Het heeft als doel om een robuust en klimaatbestendig watersysteem te realiseren voor de komende 50 jaar.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie