Afbeelding
Foto: Stockfoto 123RF

Molenlanden verlengt compensatieregeling voor huur accommodaties

29 nov, 09:40 Algemeen 368 keer gelezen

MOLENLANDEN • Het gemeentebestuur van Molenlanden heeft besloten om regeling om gederfde huur vanwege geldende coronamaatregelen te verlengen.

Het gaat om een voortzetting van de beleidsregel huur en verhuur van accommodaties, die op 6 mei dit jaar is vastgesteld tijdens de eerste coronagolf.

Het doel van deze regeling is verhuurders van accommodaties te compenseren voor huurderving als gevolg van het niet of verminderd huren van ruimtes door maatschappelijke organisaties vanwege de coronamaatregelen. Voorwaarde daarbij is dat deze verhuurders uiteraard geen huur in rekening brengen bij de hurende organisaties.

Deze beleidsregel liep op 1 september 2020 af. De gedachte was dat de impact van corona tegen die tijd verminderd zou zijn. Niets is minder waar. Het gemeentebestuur heeft daarom de einddatum van deze regeling heroverwogen en besloten de regeling te verlengen tot en met 31 maart 2021. Mochten de beperkingen vanwege corona eerder worden opgeheven, dan de gemeente deze einddatum opnieuw bezien.

80 procent
Tevens heeft het gemeentebestuur besloten met terugwerkende kracht het percentage waarvoor compensatie van gederfde huur plaatsvindt gelijk te trekken voor alle verhuurders en vast te stellen op 80 procent van de huurderving. Dit percentage houdt rekening met een besparing op de vaste lasten van verhuurders vanwege het niet dan wel verminderd gebruik van ruimtes.

Een van de maatregelen in het kader van het lokale maatregelenpakket in verband met corona betreft het -op verzoek- verlenen van uitstel van betaling van huur van een gemeentelijke accommodatie. Ook deze maatregel liep op 1 september 2020 af. Uit contacten met huurders wordt duidelijk, dat zij ook na deze datum gevolgen ondervinden van de geldende coronamaatregelen. Bijvoorbeeld omdat vanwege de voorgeschreven maximale groepsgrootte bij georganiseerde activiteiten sprake is van een navenante inkomstendaling. Om die reden heeft het gemeentebestuur besloten ook deze maatregel te verlengen tot en met 31 maart 2021.

Stuur jouw foto
Mail de redactie
Meld een correctie